Projekt instalacji elektrycznej przy budowie domu. Poradnik

Montaż instalacji elektrycznej w budowanym domu nie musi ale powinien być poprzedzony wykonaniem projektu.
Skrzynka z awaryjnymi wyłącznikami prądu
Skrzynka z awaryjnymi wyłącznikami prądu

fot. sxc.hu

Dla potrzeb budowy domu jednorodzinnego wykonanie projektu instalacji elektrycznej nie jest wymagane, ale okazuje się on często bardzo przydatny. Najczęściej w projekcie domu, który kupujemy lub zamawiamy, jest jedynie dokumentacja instalacji elektrycznych, w której podaje się parametry techniczne zapotrzebowania na energię elektryczną oraz opis i uproszczone rysunki instalacji oświetlenia i gniazd wtykowych. Nie jest to jednak projekt tylko ogólny opis przyszłej instalacji.

Czy robić projekt?

Tak, robimy go dla siebie i robimy porządnie. Projekt musi być przemyślany, uzgodniony z innymi projektantami (architektem, projektantem instalacji cieplnych i wodno-kanalizacyjnych), aby nie narażać się na przykre niespodzianki podczas realizacji.

Nierzadko w czasie budowy, na etapie montażu instalacji wewnętrznych okazuje się, że krzyżują się one lub też elementy instalacji elektrycznej i przewidziane zabudowy np. z płyt gipsowo-kartonowych kolidują ze sobą.

Zobacz również: Instalacja elektryczna w ogrodzie. Jej ważne elementy 

Komu zlecić wykonanie projektu?

Wykonanie projektu należy powierzyć projektantowi z uprawnieniami budowlanymi w zakresie projektowania instalacji elektrycznych. Projektant powinien wziąć pod uwagę wymagania techniczne, liczbę i rodzaj planowanych urządzeń oraz nasze preferencje.

Prawidłowo zaplanowana instalacja powinna zagwarantować bezpieczeństwo i wygodę użytkownika. Należy zadbać o to, aby w projekcie była odpowiednio dobrana aparatura zabezpieczająca (zabezpieczenia nadprądowe i różnicowo-prądowe). Szczególną uwagę jeśli o to chodzi, należy zwrócić na instalacje projektowane do łazienki, sauny, pralni czy kuchni.

Liczba obwodów elektrycznych

Nie bez znaczenia jest podział instalacji na obwody, dobrane odpowiednio do odbiorników. Dla odbiorników o dużej mocy (grzejniki elektryczne, pompy czy kuchenki elektryczne) powinno się bezwzględnie przewidzieć osobne obwody.

Odrębne zasilanie powinny mieć też gniazda, do których planujemy podłączyć pralkę, lodówkę czy zamrażarkę. Wskazane jest wydzielenie obwodów pod gniazda przewidziane dla sprzętu komputerowego lub instalacji specjalnych typu zasilanie bram wjazdowych czy garażowych oraz instalacja alarmowa. Pozostałe gniazda wtyczkowe należy pogrupować i łączyć po kilka na jeden obwód.

Podobnie należy rozwiązać sprawę zasilania tzw. wypustów oświetleniowych, też pogrupować po kilka na jeden obwód.

Instalacja elektryczna wieloobwodowa jest droższa, ale gwarantuje większą niezawodność i wygodę użytkowania.

Co jeszcze w projekcie?

W projekcie powinny być określone przekroje przewodów (szczególnie dla obwodów zasilających urządzenia o dużej mocy), sposób układania instalacji oraz rozmieszczenie puszek odgałęźnych czy przelotowych.

Dobór osprzętu instalacyjnego zależy, co prawda od upodobań użytkownika jednak już na etapie projektu powinno się określić rodzaj osprzętu: pojedynczy czy modułowy. Jeśli projekt przewiduje wiele gniazd czy włączników w jednym miejscu zdecydowanie lepiej prezentują się rozwiązania modułowe.

Wykonanie instalacji elektrycznej

Prac przy instalacji elektrycznej nie należy wykonywać samodzielnie. Od jakości wykonania instalacji zależy nie tylko wygoda, ale przede wszystkim bezpieczeństwo użytkowników. Dlatego pracę należy zlecić elektrykowi z uprawnieniami do 1 kV. Dobrze jest, jeśli fachowiec może przedstawić odpowiednie referencje lub jest polecony przez innych inwestorów.

Dokumentacja powykonawcza

Nawet najlepiej wykonany projekt może w czasie realizacji wymagać zmian. Należy wszystkie te zmiany nanieść na rysunki. Dobrze jest też wykonać dokumentację fotograficzną całej instalacji. Często okazuje się to przydatne, szczególnie przy przeróbkach i rozbudowie instalacji oraz przy montażu urządzeń naściennych.

Autor: ewk
13komentarzy
Dodaj komentarz

Komentarze (13)

Artykuł wręcz mnie powalił. bardzo wspaniałe rady (poważnie mówiąc bardzo trafne). Niestety w naszym Opolu nikt jeszcze sie do tych rad nie zastosował. we wszystkich nowopowstałych budynkach osiedla klonowe, kolorowe, przylesie, festival,oleska residence itd. instalacja elektryczna nie odpowiada obowiązującym przepisom a jest odbierana i klienci zostają później z takim pasztetem. Uprawnieni projektanci inspektorzy nadzoru i temu podobni poswiadczają nieprawdę w swoich opracowaniach i mają się dobrze. Włos im z głowy nie spadł .
Adrian, 15.08.2011, 19:21
Od kiedy prawo budowlane się zmieniło i w budynkach jednorodzinnych nie jest wymagany projekt budowlany na instalacje elektryczne?
max, 15.08.2011, 19:57
Potwierdzam, redaktor jak zwykle nie douczony i pisze bzdury.
daro, 15.08.2011, 22:25
W artykule jest napisane: "Najczęściej w projekcie domu, który kupujemy lub zamawiamy, jest jedynie dokumentacja instalacji elektrycznych, w której podaje się parametry techniczne zapotrzebowania na energię elektryczną oraz opis i uproszczone rysunki instalacji oświetlenia i gniazd wtykowych. Nie jest to jednak projekt tylko ogólny opis przyszłej instalacji" i tak ogólnie są określone wymagania w PB i Rozp. Min. Infrastr. Nie ma mowy w tych aktach prawnych o tym, że ma być sporzadzony i dołączony do projektu budowlanego projekt instalacji elektrycznej. Odsyłam do art. 20 ust3 PB i rozdz. 4 par. 11 ust 2 Rozp. Min. Infr. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.
ewka, 16.08.2011, 13:55
Rozdział 4. Projekt architektoniczno-budowlany § 11. [Opis techniczny] 1. Projekt architektoniczno-budowlany obiektu budowlanego powinien zawierać zwięzły opis techniczny oraz część rysunkową..... 7) rozwiązania zasadniczych elementów wyposażenia budowlano-instalacyjnego, zapewniające użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem, w szczególności instalacji i urządzeń budowlanych: sanitarnych, ogrzewczych, wentylacji grawitacyjnej, grawitacyjnej wspomaganej i mechanicznej, chłodniczych, klimatyzacji, gazowych, elektrycznych, telekomunikacyjnych, piorunochronnych a także sposób powiązania instalacji obiektu budowlanego z sieciami zewnętrznymi...... b) dobór i zwymiarowanie parametrów technicznych podstawowych urządzeń ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i chłodniczych oraz określenie wartości mocy cieplnej i chłodniczej oraz mocy elektrycznej związanej z tymi urządzeniami;....
§ 12. [Opis części rysunkowej] 1.[2] Część rysunkowa, o której mowa w § 11 ust. 1, sporządzona z uwzględnieniem § 7, powinna przedstawiać:
5) zasadnicze elementy wyposażenia technicznego, ogólnobudowlanego, umożliwiającego użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z jego przeznaczeniem, w tym: a) instalacje: sanitarne, ogrzewcze, wentylacyjne, chłodnicze, klimatyzacyjne i gazowe, b) instalacje i urządzenia budowlane: elektryczne i telekomunikacyjne oraz instalację piorunochronną,
max, 16.08.2011, 14:55
Tak jak to napisano: "zwięzły opis" powinien zawierać "rozwiązania zasadniczych elementów" a część rysunkowa powinna przedstawiać "zasadnicze elementy wyposażenia technicznego, ogólnobudowlanego, umożliwiającego użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z jego przeznaczeniem, w tym: ... instalacje i urządzenia budowlane: elektryczne i..." Tyle Rozp. Min. Infra. sporządzonego na podstawie ustawy PB. A teraz PB art. 20 ust. 2 i 3 pkt. 2, z których wynika, że ww. opisy i rys. może na potrzeby budynków mieszkalnych jednorodzinnych, wykonać projektant (architekt), czyli osoba nie mająca uprawnień budowlanych do projektowania w tym zakresie (art. 14 ust. 1 pkt 5 PB). W tej sytuacji to co zawarte jest w projekcie budowlanym, niezbędnym do uzyskania pozwolenia na budowę, nie jest projektem instalacji elektrycznej ale ogólnym opisem planowanej instalacji wraz ze szkicami.
ewka, 16.08.2011, 17:32
Artykuł 20 mówi że projektant (nie koniecznie architekt- może być branżysta) zapewnienia, w razie potrzeby, udział w opracowaniu projektu osób posiadających uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalności czyli np. stawiamy wentylator lub transformator i potrzebujemy wykonać fundament pod niego i dlatego zapewniamy wykonanie projektu tegoż fundamentu przez projektanta innej branży. Jeżeli chodzi o obiekty o prostej konstrukcji w tym domki jednorodzinne nie ma potrzeby zapewnienia sprawdzenia projektu - i o tym mówi art. 20 PB.
max, 16.08.2011, 19:18
W praktyce projekt budowlany wykonuje projektant-architekt (konstruktor) i on sporządza opisy i rys. instalacji elektrycznej. Dotyczy to też instalacji takich jak c.o., wod.-kan., wentylacji i innych. Obowiązek udziału w opracowaniu projektu osób posiadających uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalności nie dotyczy obiektów budowlanych o prostej konstrukcji, jak: budynki mieszkalne jednorodzinne, i nie jest to stosowane w praktyce. Taki stan rzeczy jest opisany w tym artykule. Nie przeczę, że w przypadku tzw. projektów indywidualnych inwestorzy otrzymują często projekty wykonawcze ale to raczej należy do rzadkości.
ewka, 16.08.2011, 19:54
Poproszę o przytoczenie przepisu, który zezwala architektowi projektować wszystko w domu jednorodzinnym.....
Anka, 17.08.2011, 19:46
"Dla potrzeb budowy domu jednorodzinnego wykonanie projektu instalacji elektrycznej nie jest wymagane, ale okazuje się on często bardzo przydatny." - proszę pisać z sensem, a później wymagać czytania za zrozumieniem.
zetka, 16.08.2011, 16:13
... w przytoczonym zdaniu jest bez sensu? projekt prawem nie jest wymagany (a jedynie ogólny opis i schemat rys.), a że w przyszłości szczegółowe info o położonej instalacji elektrycznej się przydaje, to fakt. nie zapominajmy, że nawet mając projekt powinniśmy po ułożeniu inst. udokumentować to, gdyż wykonawca mógł zrobić odstępstwa od projektu
Paweł, 17.08.2011, 10:50
Aby dostać pozwolenie na budowę garażu, musiałem mieć projekt instalacji elektrycznej (oczywiście poza projektem budowlanym). Skoro do garażu jest niezbędny projekt, to jakim cudem nie trzeba go mieć przy budowie domu?
zetka, 15.08.2011, 23:50
Od kiedy garaż MUSI mieć instalację elektryczną???
bk, 08.08.2012, 22:49