Instalacje elektryczne w domu i mieszkaniu - pamiętaj o kontrolach

Nagła awaria sprzętu AGD czy oświetlenia, problemy z uzyskaniem odszkodowania? Tych kłopotów można uniknąć, dzięki regularnemu sprawdzaniu instalacji elektrycznych.
  • Skrzynka z bezpiecznikami

    Skrzynka z bezpiecznikami, element instalacji elektrycznej domu lub mieszkania która wymaga regularnych kontroli

    Elswar

Każda instalacja elektryczna przed przekazaniem do eksploatacji powinna być poddana oględzinom, próbom i pomiarom. Konieczność wykonywania badań elektryki regulowana jest ustawą o prawie budowlanym. Zgodnie z przepisami, właściciel budynku zobowiązany jest do wykonania przeglądu nie rzadziej niż raz na 5 lat. Podczas takiej kontroli sprawdza się stanu techniczny budynku, w tym instalacji elektrycznej.

Warto przeczytać: Ważne elementy podczas remontu instalacji elektrycznej

Kontroli należy dokonywać także jeśli budynek uległ uszkodzeniu podczas burz, powodzi czy huraganów.

Zdarza się, że ubezpieczając budynek, niezależnie czy prywatny, czy firmowy, firma ubezpieczeniowa nie informuje o konieczności posiadania aktualnych badań instalacji. Protokoły te jednak są niezbędne do uzyskania odszkodowania, choćby w przypadku pożaru czy zalania obiektu. Jeżeli dokumentów nie będzie – nie ma szans na zadośćuczynienie.

Na czym polega kontrola stanu technicznego instalacji elektrycznych:

Etap pierwszy – oględziny

- Swoją pracę zaczynamy od oględzin. Ich celem jest potwierdzenie czy zainstalowane urządzenia elektryczne spełniają normy bezpieczeństwa, zostały prawidłowo dobrane i zainstalowane i czy nie posiadają uszkodzeń wpływających na bezpieczeństwo użytkowników – tłumaczy Mariusz Jasiński z poznańskiej firmy Elswar.

Podczas oględzin sprawdza się także m.in. stan ochrony przed porażeniem prądem czy obecność elementów zapobiegających rozprzestrzenianiu się pożaru.

Etap drugi – próby i pomiary

Próby i pomiary mają określić czy instalacja lub jej części spełniają wymagania określone przez przepisy, tzn. nie zagrażają zdrowiu i życiu mieszkańców. Najważniejszym elementem badania jest pomiar skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, czyli sprawdzenie czy urządzenie zabezpieczające odłączy zasilanie w przypadku pojawienia się napięcia na metalowej obudowie urządzenia, np. pralki.

Z kolei pomiar rezystancji izolacji pokazuje poziom izolacji przewodów w instalacji (np. zbyt niski może spowodować wadliwe działanie wyłączników przeciwporażeniowych). Instalatorzy badają także wyłączniki różnicowoprądowe, które odpowiadają na odłączenie zasilania w przypadku porażenia człowieka prądem elektrycznym.

Z takiego okresowego sprawozdania sporządza się protokół zawierający wszystkie informacje dotyczące oględzin i wykonanego badania. W dokumencie znaleźć można też informacje na temat zauważonych odchyleń od przepisów i przeprowadzonych w związku z nimi zmian danych części instalacji.

Pomiary, jak i protokół muszą zostać wykonane przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia – tzw. świadectwo kwalifikacyjne. Wykonawca ten ponosi odpowiedzialność prawną za wykonane czynności.

Dlaczego warto kontrolować instalacje elektryczne?

Skutki awarii instalacji elektrycznej, spowodowanej brakiem jej regularnych przeglądów, mogą być opłakane. Porażenie prądem elektrycznym, kara pieniężna lub brak szansy na uzyskanie odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej, pożar, awaria sprzętu – to tylko niektóre z nich.

Autor: redakcja.regiodom
Współpraca: Elswar
10komentarzy
Dodaj komentarz

Komentarze (10)

Za prawem budowlanym 2. Obowiązek kontroli, o której mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a, nie obejmuje właścicieli i zarządców:
1) budynków mieszkalnych jednorodzinnych;
2) obiektów budowlanych:
a) budownictwa zagrodowego i letniskowego,
b) wymienionych w art. 29 ust. 1.
Anonim, 24.06.2011, 14:58
wg prawa budowlanego ta tabelka nie obowiązuje już od wielu lat, było to w PBiUE i rozporządzeniu M.P. nr 25 z dnia 04.09.1987 r. poz. 200 uchylono przez Dz.U. z 2006 nr 89 poz. 625
elektryk, 25.06.2011, 10:23
polecam do kontroli instalacji elektrycznej firmę Elektro Dom z Białegostoku, fachowo i niedrogo a w dodatku terminowo :) a to się liczy .
Tomasz, 25.06.2011, 12:50
A ja nie polecam pana Andreja, z powodów wymienionych powyżej ;]
Kamil, 02.08.2011, 22:28
kryptoreklama hehe o numerze tel. kolega zapomniał :P ja polecam EL-DAGRAF lub NOL też białystok bo znam i godni są polecenia jednoosobowe firmy lubią to co robią i robią to dobrze :)
hehe, 08.02.2012, 08:21
Za daleko do Poznania.
chyba że przyjadą i nie policzaą za
Złota Rączka, 16.10.2012, 15:07
Polecam firmę elektryczną EL-RABAT pana Franciszka Kuczyńskiego z Białegostoku. Solidnie wszystko sprawdzają, mierzą i informują o usterkach. A po terminowym usunięciu usterki przez właściciela mieszkania - bezpłatnie powtarzają pomiary. Przy okazji uprzejmie wytłumaczą o co chodzi.
Zibi z Białegostoku, 25.06.2011, 19:44
nie macie się gdzie reklamować i jeszcze w jaki sposób "u mnie ostatnio robiła firma xxxxxxxx ,polecam"
Anonim, 26.06.2011, 18:03
Ja nikogo nie reklamuję tylko polecam. I nikt mi tego nie zabroni :-)
Zibi z Białegostoku, 27.06.2011, 07:52
Tu jeszcze ciekawie napisane o tym co zrobić by instalacja była bardziej niezawodna: http://www.elektryk.oswietlenieilampy.pl/naprawy/zapobieganie-awariom.html
mieszkaniec, 03.07.2017, 20:38