Dodaj komentarz

supernowoczesne osiedle odgrodzone od mieszkańców innych osiedli? haha, drobnomieszczaństwo drodzy państwo!
rafał dakowicz, 24.12.2011, 18:30
Dodaj komentarz