Dodaj komentarz

w przeciwnym razie manipulujcie ludźmi, twierdząc, że artykuł, którego celem jest jedynie wywarcie wpływu na odbiorców, to artykuł rzetelny!
EWA, 21.07.2011, 12:23
Dodaj komentarz