Dodaj komentarz

Sprawdz sobie w składzie opału Sobianek , my u nich węgiel zamawialiśmy. Z certyfikatami, dowożą w całym kraju. No i mają węgiel polski, zagraniczny co kto szuka.
arkadiusz bełdycki, 01.10.2019, 19:40
Dodaj komentarz