Dodaj komentarz

Co to za nowoczesna dzielnica bez zieleni? Na makiecie nie widać miejsca przeznaczonego nawet na skwer, nie mówiąc o parku. A właśnie zieleń mogłaby zniwelować niekorzstne położenie, tłumiąc hałas i sprawiając, że otoczenie stanie się bardziej przyjazne.
W XXIw. nie ma mowy o nowoczesności bez zieleni!!!
ck, 06.06.2014, 17:32
Dodaj komentarz