Dodaj komentarz

Jeśli Europa pójdzie za przykładem Holandii (wykorzystującej procentowo najwięcej kotłów kondensacyjnych) to może i u nas niedługo będzie się podawać prawidłowo sprawność cieplną kotłów (odniesioną do ciepła spalania) i nie spotkamy się już z opisami przedstawiającymi sprawności powyżej 100%. Na razie producenci podają sprawność kotłów kondensacyjnych wg zasad obowiązujących jak dla kotłów tradycyjnych (stosunek ciepła spalania do wartości opałowej). Należy, więc pamiętać, że sprawność powyżej 100% to tylko wartość umowna dla kotłów gazowych.
ewka, 11.06.2011, 11:23
Dodaj komentarz