Dodaj komentarz

To Malinowski jest właścicielem tych kamienic? Dziennikarzyno, właścicielem jest ten kto jest wpisany do księgi wieczystej, czyli Skarb Państwa lub Miasto Grudziądz.
kik, 27.09.2013, 17:08
Dodaj komentarz