Dodaj komentarz

Może jak być kotwy wyprowadził na zewnątrz budynku...... A jak ci przemarzną jak montowane wewnątrz i w strefie ciepłej.
Chyba że w chacie nie grzejesz Inżynierze
adam, 25.05.2016, 10:40
Dodaj komentarz