Dodaj komentarz

Co z tego ciepłego (warstwowego) montażu okien , skoro mur wymurowany na zaprawę cementowo-wapienną i to o jakich grubościach spoin. Tylko zaprawy cienkowarstwowe lub zaprawy jako piana murarska (porotherm DRYFIX system) mają sens stosowania takiego montażu okien.
KokaKolo, 24.05.2016, 13:55
Dodaj komentarz