Dodaj komentarz

Ponieważ ramy okienne są coraz szersze (9-10cm), mur nośny grubiej ocieplony (20-30cm), więc ma wyższą temperaturę, to strata ciepła okna w montażu z licem muru nośnego, jest coraz większa, bo przepływ ciepła jest z powierzchni na powierzchnię. Węgarki zachodzące na ramę mało co dają. Nawet jeżeli zasłoni się całą ramę, to ciepło wchodzi na obrzeża szyb, co pokazują zdjęcia termowizyjne. Dopiero całkowite wysunięcie okien w warstwę ocieplenia budynku kasuje ten przepływ ciepła i straty z tego tytułu montażu.
Krzysztof Kwiatkowski, 01.04.2013, 10:25
Dodaj komentarz