Dodaj komentarz

Wg Prawa Budowlanego rozpoczęcie pomiarów przez geodetę zaliczane jest do prac przygotowawczych, których NIE WOLNO wykonywać przed uprawomocnieniem!
Andrzej, 30.05.2013, 10:16
Dodaj komentarz