Dodaj komentarz

Pani Joanno, proszę sprawdzić w słowniku pojęcia usługodawca, usługobiorca i proszę poprawić ten artykuł. W tym brzmieniu jest on całkowicie niezgodny z prawdą. Pozdrawiam.
czytelnik, 26.01.2013, 22:32
Dodaj komentarz