Dodaj komentarz

Pani Edyto, czy Pani się z osłem na głowy zamieniła ???
jak można ludziom wciskać takie banialuki???
I jeszcze się podpisać pod tym gniotem imieniem i nazwiskiem. Autorka pisze że:
"Ogromne znaczenie dla sposobu rozliczenia podatku ma data nabycia nieruchomości."
...po czym informuje radośnie:
"Ci, którzy zdążyli kupić mieszkanie do 31 grudnia 2006 roku, przy jego sprzedaży nie zapłacą podatku."
...i na tym kończy swój wywód. TO JEST BZDURA!!! Kompletna !!! A tak wygląda prawda: 1.
Dla nieruchomości nabytych lub wybudowanych przed 31 grudnia 2006 opodatkowaniu podlega przychód uzyskany z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych według stawki 10%.
2.
Należność z odpłatnego zbycia - cenę, można pomniejszyć jedynie o poniesione przez podatnika koszty związane z odpłatnym zbyciem, np. opłaty notarialne.
3.
Nie można pomniejszyć przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych o koszty uzyskania przychodu, tj. koszty nabycia zbywanej nieruchomości lub prawa majątkowego (np. wydatki na nabycie lub wybudowanie).
4.
Podatek PIT należy wpłacić bez wezwania w terminie 14 dni od dnia dokonania odpłatnego zbycia na rachunek urzędu skarbowego właściwego według miejsca zamieszkania podatnika.
5.
W terminie płatności podatku należy złożyć deklarację (PIT-23), w której wykazuje się kwotę osiągniętego przychodu, koszty związane ze zbyciem i obliczoną kwotę podatku PIT. ...widać różnicę, co??? -------------------------------------------
Jedyna możliwość nie zapłacenia podatku [lub CZASOWEGO nie zapłacenia podatku] w przypadku nieruchomości nabytych lub wybudowanych przed 31 grudnia 2006 polega na skorzystaniu z tzw. "ulgi mieszkaniowej".
------------------------------------------- W takiej sytuacji wolny od podatku PIT będzie przychód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych, w części w jakiej wydatkowany zostanie na własne cele mieszkaniowe, m.in. na nabycie budynku mieszkalnego, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, gruntu pod budowę budynku mieszkalnego, na budowę, rozbudowę albo remont lub modernizację własnego budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego, na spłatę kredytu lub pożyczki mieszkaniowej. W celu skorzystania z ulgi należy:
1.
W ciągu 14 dni od dnia sprzedaży złożyć we właściwym urzędzie skarbowym oświadczenie, że przychód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości lub praw majątkowych wydatkowany będzie w ciągu 2 lat na własne cele mieszkaniowe.
2. [NAJWAŻNIEJSZE]
wydatki na własne cele mieszkaniowe ponieść NIE PÓŹNIEJ NIŻ W OKRESIE DWÓCH LAT OD DNIA SPRZEDAŻY.
3.
Jeżeli w okresie 2 lat od dnia sprzedaży wydatki nie zostaną poniesione albo będą niższe niż deklarowane, wówczas podatek PIT należy wpłacić najpóźniej następnego dnia po upływie 2 lat wraz z odsetkami naliczanymi od terminu płatności (tj. po upływie 14 dni od dnia sprzedaży) do dnia, w którym upłynęły 2 lata, licząc od dnia sprzedaży - w wysokości połowy odsetek za zwłokę pobieranych od zaległości podatkowych.
4.
W przypadku niedotrzymania powyższego terminu zapłaty, należy dodatkowo naliczyć odsetki począwszy od następnego dnia po upływie 2 lat, licząc od dnia sprzedaży, aż do dnia zapłaty - w pełnej wysokości odsetek za zwłokę pobieranych od zaległości podatkowych. I to by było na tyle.
Wisi ten gniot na waszej stronie od kilku miesięcy.
Wyskakuje na pierwszym miejscu w przeglądarce.
Ludzie wchodzą, czytają, wierzą i nie płacą - a potem dostaną bęcki od Urzędu Skarbowego.
Czy wy zdajecie sobie sprawę co wyrabiacie??? Przecież to jest skandal, jaką wy macie wiarygodność?
Wójek Gugle, 15.04.2013, 11:49
Dodaj komentarz