Dodaj komentarz

"Z przemarzaniem ścian mamy do czynienia wówczas, gdy w głąb muru – w pory i spoiny – wnikają cząsteczki wody, które zamarzają w nim, gdy temperatura spadnie poniżej 0°C"
gdyby to była prawda to po okresie zimowym wszystkie mury zamieniłyby się w pył patrz "wietrzenieskał
koleś, 18.12.2012, 19:22
Dodaj komentarz