Dodaj komentarz

albo nieruchomości rolne sprzedawane w ofercie jako budowlane nagminna praktyka, dopiero u notariusza na podstawie wypisu z rejestru gruntów, budynków i lokali dowiadujesz się, że to działka rolna.....?!
Gorazdowski , 23.11.2012, 13:06
Dodaj komentarz