Dodaj komentarz

Dalszy ciąg propagandy Naszej Kochanej Władzy. Już drugi rok budowany jest blok w Dojlidach i dalej się wlecze. Proszę tylko porównać okres budowy bloku Rodziny Kolejowej przy Monte Cassino. - 4 miesiące. Firma a firma.
Bolesław, 20.12.2011, 14:17
Dodaj komentarz