Dodaj komentarz

1. Pisząc populistyczne treści o ECOlogii proszę sprawdzić stopę / czas zwrotu poniesionych nakładów w stosunku co kosztów ogrzewania.
2. Proszę przy wszystkich ECOpomysłach ratowania świata sprawdzić / wykonać tzw. rachunek ciągniony, uwzględniający koszty całkowice w tym, np. koszty wytworzenia energii elektrycznej czy utylizację zużytych urządzeń, np. paneli lub śmigieł wiatraków elektrowni wiatrowych, akumulatorów itp.
Można być nie mile zaskoczonym. Czy będziecie mieli odwagę sprawdzić dla kogo pracujecie - czyich interesów bronicie.
Piotr, 27.09.2020, 22:01
Dodaj komentarz