Dodaj komentarz

Najlepiej usprawnić wentylacje pomieszczeń poprzez montaż nawiewników okiennych tak aby grzyb nie miał warunków do rozwoju i wy-ozonować mieszkanie. www.dombezwilgoci.pl
www.dombezwilgoci.pl, 18.05.2015, 15:19
Dodaj komentarz