Dodaj komentarz

Owady nie są osobami, nie można zatem pisać "w kilkuosobowej grupie". Tekst należałoby przeredagować i usunąć ten błąd.
wdr, 08.04.2019, 22:33
Dodaj komentarz