Dodaj komentarz

Dlaczego osoba, która wydzieliła własność ze spółdzielni na prawo być członkiem tejże spółdzielni?
Jeżeli była wcześniej to powinna być z automatu wykluczona. Przecież wydzieliła swoją własność ze spółdzielni. To tak jakby zjeść ciastko i mieć ciastko.
Skoro prawa wydzielonej własności są silniejsze np. nie można zawrzeć umowy dożywocia na własnościowym prawie do lokalu, to korzyścią spółdzielców powinno by korzystanie ze wspólnej własności. Osoba wydzielająca własność sama dobrowolnie pozbawia się takiej możliwości.
Kowalski Jan, 25.01.2019, 09:51
Dodaj komentarz