Dodaj komentarz

Odpowiadając od końca - jeśli nie przekształcisz z jakiegokolwiek powodu to działka ta pozostanie w użytkowaniu wieczystym. Jeśli jednak spełnione są warunki do objęcia tej działki nową ustawą (z 2018 r. - dot. gruntów zabudowanych domem mieszkalnym) to przekształcenie nastąpi z mocy prawa z dniem 1 stycznia (opłata roczna - dotychczasowa płatna przez najbliższych 20 lat). Po otrzymaniu zaświadczenia zdecydujesz się jak uiścić należność, tj. jednorazowo z bonifikatą, czy corocznie przez 20 lat. Inne wersje wyczytaj sobie z przepisów.
~jacyk, 11.12.2018, 14:58
Dodaj komentarz