Dodaj komentarz

W artykule dodaliśmy kilka ważnych informacji. Nowy fragment:
"W analizowanym domu potrzebna będzie wspomagająca grzałka o mocy 9 kW. Z praktyki wynika, że w
naszych warunkach średni czas pracy grzałki, która pracuje tylko w sezonie zimowym to ok. 55 godzin. Co przekłada się na dodatkowe zużycie energii elektrycznej na poziomie 495 kWh. Tą wielkość musimy dodać do ok. 2800 kWh zużycia energii elektrycznej w czasie całorocznej pracy pompy ciepła kiedy energia elektryczna potrzebna jest do zasilania części składowych PC takich jak sprężarka czy pompy obiegowe. W ten sposób otrzymamy roczne maksymalne zużycie energii elektrycznej na poziomie 3295 kWh (koszt zużytego prądu to 1977 zł, ponieważ średnia cena 1 kWh to obecnie 60 groszy). Dlatego, aby obniżyć koszty eksploatacji powietrznej pompy ciepła, można rozważyć montaż paneli fotowoltaicznych. Jednak z ekonomicznego rachunku wynika, że nie warto robić instalacji fotowoltaicznej tylko na potrzeby samego urządzenia grzewczego. Najlepiej uwzględnić również zużycie energii elektrycznej na oświetlenie i pracę urządzeń elektrycznych w domu. Główny Urząd Statystyczny w opracowaniu „Zużycie energii w gospodarstwach domowych w 2015 r." (Warszawa 2017) podaje wartość średniego zużycia energii elektrycznej na 1 osobę 755,5 kWh. Wówczas dla 4-osobowej rodziny należałoby przyjąć roczne zużycie na poziomie 3022 kWh."
redakcja.regiodom, 18.12.2018, 20:52
Dodaj komentarz