Dodaj komentarz

"Aby uzyskać zgodę lokatora na przetwarzanie jego danych, konieczne jest zawarcie z nim umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych" - kompletna bzdura. Autor artykułu ewidentnie nie rozróżnia udostępnienia danych od ich powierzenia. Nie ma też konieczności uzyskania zgody osoby, której dane dotyczą ponieważ w tym wypadku przy zawarciu umowy najmu przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b), c) i ewentualnie lit. f) RODO, a nie art. 6 ust. 1 lit. a).
IOD, 08.01.2020, 00:32
Dodaj komentarz