Uważaj na pożar i zalanie. Dom w budowie też warto zabezpieczyć

Każda osoba, która zdecydowała się na budowę domu, wie, że jest to bardzo czasochłonna inwestycja. Zakup działki, wybór odpowiedniego projektu, wybór firmy budowlanej czy starania o kredyt wymagają zaplanowania z dużym wyprzedzeniem.
  • Dom w budowie też warto zabezpieczyć

    KP PSP w Sejnach

Zaczynając budowę swojego wymarzonego, jedynego miejsca na ziemi, należy również pamiętać o ubezpieczeniu budynku. Nieszczęśliwe wypadki, takie jak zalanie czy pożar, mogą bowiem dotknąć każdego.

Zobacz też: Ubezpieczenie OC w naszym życiu domowym 

W zależności od oferty towarzystw ubezpieczeniowych, polisa może zapewniać ochronę dla budowanego domu, ale także budynków gospodarczych, garażu i innych tzw. obiektów małej architektury (np. bramy, furtki, elementy instalacji domofonowej) w trakcie budowy. Ubezpieczenie dotyczy nie tylko wyłącznie domu w budowie, ale także w trakcie jego przebudowy, rozbudowy oraz remontu.

W standardowych wariantach ubezpieczeń, nieruchomość może być objęta ochroną od szkód powstałych wskutek: pożaru, uderzenia pioruna, wybuchu, deszczu nawalnego, gradu, upadku statku powietrznego, huraganu, lawiny, osunięcia, zapadania bądź trzęsienia ziemi oraz zalania. Za dodatkową opłatą, zazwyczaj na warunkach indywidualnych towarzystwa zgadzają się na ubezpieczenie od ryzyka powodzi.

Ubezpieczenie może zostać rozszerzone także o szkody powstałe wskutek kradzieży z włamaniem, rabunku i dewastacji, które dotyczą mienia ruchomego oraz stałych elementów domu jednorodzinnego. Można również ubezpieczyć sprzęt budowlany użytkowany i przechowywany w miejscu budowy.

To też cię zainteresuje: Ubezpieczenia przy kredycie hipotecznym: kosztowne, ale potrzebne 

Oczywiście ubezpieczeniem mogą zostać objęte tylko inwestycje prowadzone zgodnie z przepisami, na podstawie pozwolenia na budowę. Należy pamiętać, że wszelkie budowy i przebudowy prowadzone bez odpowiednich zezwoleń nie podlegają ochronie ubezpieczeniowej. 

Autor: Ewa Wieczorska
Współpraca: Expander
0komentarzy