Oddanie domu jednorodzinnego do użytku. Co musimy zrobić? Poradnik

Po zakończeniu budowy, ale przed wprowadzeniem się i zamieszkaniem w domu jednorodzinnym należy spełnić kilka formalnych przedsięwzięć.
 • Budowa domu jednorodzinnego

  Kompletowanie dokumentów budowy najlepiej prowadzić podczas jej trwania, a złożyć je do powiatowego inspektora nadzoru budowlanego na 21 dni przed planowanym terminem wprowadzenia się do domu.

  123RF

Zaczynamy od zgromadzenia wymaganych prawem licznych dokumentów dotyczących zakończonej budowy i złożenia ich na 21 dni przed zamierzonym terminem zamieszkania wraz z odpowiednio wypełnionym wnioskiem w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego (PINB) odpowiednim dla lokalizacji budowy jednorodzinnego budynku mieszkalnego.

Zobacz: Jak krok po kroku wycenić mieszkanie lub dom

– Najlepiej przed dokonaniem tej czynności dowiedzieć się dokładnie w powiatowym inspektoracie nadzoru budowlanego odpowiedniego dla lokalizacji naszej budowy, jakie załączniki musimy dołączyć do wniosku i czy wniosek musi być złożony na druku preferowanym przez lokalny PINB – podpowiada Janusz Kurzyca z biura projektowego Graf w Strzelcach Opolskich. – Ta asekuracja jest związana tym, że zdarza się czasami konieczność przepisywania wniosku sporządzonego na druku innym niż jest przyjęty w danym PINB-ie mimo, że procedura wynikająca z Prawa budowlanego jest taka sama w całej Polsce. Niestety rzeczywistość interpretacyjna jest inna w zależności od województwa a nawet i powiatu.

Dotyczy to również załączników do wniosku, tj. ich rodzaju, formy i zakresu. Większość PINB-ów w Polsce ma na swojej stronie internetowej preferowane druki do pobrania i wypełnienia.

Poznaj również: Niedozwolone klauzule w umowach kredytowych

Po upływie daty podanej we wniosku, kiedy w tym czasie nie zostaniemy poinformowani, że właściwy organ wniósł sprzeciw, możemy się wprowadzać do budynku i czuć się w swoich czterech ścianach legalnym mieszkańcem.

Dokumenty koniecznie do złożenia w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego:

 • prawidłowo wypełniony i podpisany przez inwestora lub jego pełnomocnika wniosek zawiadamiający o zakończeniu budowy domu jednorodzinnego,
 • oryginał dziennika budowy,
 • oświadczenie kierownika budowy zawierające w swej treści pewne wynikające z obowiązującego prawa reguły, stwierdzenia, oświadczenia wraz z wypełnioną kartą informacyjną (również do pobrania ze stron www PINB-ów),
 • oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja wybudowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania,
 • protokoły badań i sprawdzeń (między innymi odbiór przewodów kominowych, protokoły badań instalacji elektrycznej, odgromowej, wodno-kanalizacyjnej, wentylacyjnej, c.o., gazowej, itd.)
 • potwierdzenie, zgodnie z odrębnymi przepisami, odbioru wykonanych przyłączy
 • inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza z namierzeniem i naniesieniem obiektów na mapę zasadniczą (budynki, przyłącza, sieci, szambo),
 • kserokopia prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę,
 • pozostałe dokumenty, wynikające z warunków decyzji o pozwoleniu na budowę,
 • kopię rysunków wchodzących w skład zatwierdzonego projektu budowlanego, z naniesionymi zmianami, a w razie potrzeby także uzupełniający opis (w przypadku dokonania podczas wykonywania robót zmian nieodstępujących w sposób istotny od zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia na budowę),
 • kopię świadectwa charakterystyki energetycznej budynku.

– Na pierwszy rzut oka może się wydawać, że zebranie tych dokumentów potrwa dłużej niż sama budowa, lecz w rzeczywistości w ciągu średnio jednego miesiąca można to wszystko skompletować – ocenia Janusz Kurzyca. – Nie należy wszystkiego zostawiać na sam koniec budowy, ale zbierać je w czasie jej trwania.

Warto przeczytać: Zmiany w prawie budowlanym w 2015 roku

Zameldowanie w nowym budynku

Obowiązek meldunkowy obowiązuje jeszcze do końca 2015 roku. Po tym terminie jego obowiązek całkowicie zniknie. Do tego czasu jednak zmieniając miejsce zamieszkania – musimy się zameldować, przekładając w gminie odpowiedniej dla lokalizacji naszego budynku stosowny wniosek, do którego należy przedstawić dowód osobisty, akt własności nieruchomości, zaświadczenie z urzędu o braku przeciwwskazań do użytkowania domu lub pozwolenie na użytkowanie (w naszym przypadku będzie to kopia zawiadomienia o zakończeniu budowy).

Nadanie numeru porządkowego nowego domu

Aby uzyskać numer porządkowy domu, musimy udać się do właściwego lokalizacyjnie urzędu gminy lub miasta i złożyć tam prawidłowo wypełniony wniosek wraz z wymaganymi załącznikami oraz wnieść należną opłatę skarbową.

Najczęściej do wniosku dostarczana jest kopia mapy zasadniczej z naniesioną inwentaryzacją powykonawczą budynku oraz kopia zawiadomienia PINB o zakończeniu budowy. Po otrzymaniu zawiadomienia o fakcie oznaczenia nieruchomości numerem porządkowym musimy w terminie dwóch tygodni zamieścić w widocznym miejscu na elewacji lub ogrodzeniu tabliczkę z przyznanym numerem.

Warto wiedzieć: Jak jest kara za brak numeru na domu 

Wpisanie budynku mieszkalnego jednorodzinnego do ksiąg wieczystych

Księgę wieczystą prowadzi właściwy dla lokalizacji nieruchomości sąd rejonowy (tzw. wydział wieczystoksięgowy) i tam należy złożyć wraz z wymaganymi dokumentami wniosek o ujawnienie w księdze wieczystej nowo wybudowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku najlepiej bezpośrednio dowiedzieć się w sądzie pobierając równocześnie właściwy wniosek do wypełnienia.

Autor: Edyta Hanszke
1komentarzy
Dodaj komentarz

Komentarze (1)

Opinie o developerach:
http://ilezaplacileszamieszkanie.blogspot.com/
Prawdziwe koszty robocizny:
http://remontrobocizna.blogspot.com/
Zajrzyj i NIE PRZEPŁACAJ!!!
koszt robocizny, 14.01.2015, 14:32