NIBE – firma odpowiedzialna społecznie, działa dla klimatu i lokalnego środowiska