Jak przechowywać materiały budowlane zimą?

Jeżeli na budowie domu mamy dużo niewykorzystanych materiałów, musimy je odpowiednio zabezpieczyć jeszcze przed nadejściem zimy.
  • Materiały budowlane zimą

    Zimą należy zadbać o prawidłowe i staranne zabezpieczenie wyrobów budowlanych. Pamiętajmy, że zakupione przez nas materiały budowlane są naszym dorobkiem.

    Stowarzyszenie "Białe murowanie"

Materiały budowlane produkowane są po to, aby wykonać z nich budynki i budowle. Zawsze występuje przerwa czasowa pomiędzy ich produkcją i zastosowaniem. W tym okresie materiał musi być przechowywany albo u producenta, albo u pośrednika handlowego, bądź też u ostatecznego odbiorcy. We wszystkich tych miejscach zasady przechowywania materiałów budowlanych będą takie same.

W jakich warunkach przechowywać materiały budowlane?

Podstawowe zasady przechowywania możemy podzielić ze względu na:

  • czas przechowywania, w którym wyróżniamy czas krótkookresowy – do 7 dni , średniookresowy – 1–2 miesiące oraz długookresowy – powyżej 2 miesięcy; 
  • wielokrotność przechowywania – jednorazowo, czy wielokrotnie;
  • oddziaływania atmosferyczne – czy na czas przechowywania konieczne jest zadaszenie i temperatura dodatnia, tylko zadaszenie, czy może to być teren otwarty.

Ze względu na wiele rodzajów materiałów budowlanych i różne sposoby ich przechowywania zostaną omówimy jedynie materiały konstrukcyjne do wznoszenia ścian.

Dowiedz się: Jaką metodą wykopać fundamenty

Niezależnie od tworzywa, którym mogą być silikaty (elementy wapienno-piaskowe), beton komórkowy, ceramika czerwona, keramzytobeton lub inne, obecne standardy logistyczne zapewniają dostawę materiałów do wznoszenia ścian wyłącznie na paletach. Ułatwia to znacznie przeładunek i magazynowanie.

Materiał zgromadzony na palecie jest zapakowany w folię termokurczliwą, która spełnia funkcję stabilizacyjną, a jednocześnie chroni przed zawilgoceniem. Takie palety można w pewnych warunkach ustawiać piętrowo.

Zgodnie z aktualnymi przepisami producent ma obowiązek do każdej ilości sprzedawanych wyrobów budowlanych dostarczyć deklarację właściwości użytkowych, oznakowanie CE z wymaganą informacją towarzyszącą, a także instrukcję przechowywania i stosowania wyrobów. W tym dokumencie określa niezbędne wymagania, aby przechowywane wyroby nie utraciły właściwości użytkowych.

Niezależnie od wymagań producenta, z których można dowiedzieć się np. o liczbie warstw piętrowanych palet, istnieją także wymagania ogólne.

Wyroby powinny być przechowywane na wyrównanym podłożu. Muszą też być chronione przed zamakaniem i kontaktem z gruntem. Opakowanie powinno być także zabezpieczone przed uszkodzeniem folii.

Materiały ścienne są wyrobami masowymi. Dlatego też dla oszczędności czasu i sił powinny znaleźć się nieopodal wznoszonego budynku, a miejsce magazynowania musi mieć dobry dojazd z zewnątrz.

Jak przygotować materiały do przechowania zimą?

Aby dobrze ochronić materiały ścienne w okresie zimowym, należy wziąć pod uwagę czas ich przechowania. Przechowywanie krótkookresowe oraz średniookresowe na paletach fabrycznych w folii odbywa się praktycznie bezproblemowo. Jednak każdy rodzaj folii opakowaniowej ulega częściowemu zużyciu po upływie choćby jednego sezonu zimowego. Najbardziej destrukcyjnie oddziałuje promieniowanie UV oraz porywiste wiatry. Pamiętajmy też, że przypadkowe uszkodzenie folii, może jeszcze pogłębiać niszczenie przez wiatr. Z tego względu błędem jest przechowywanie wyrobów dłużej niż jeden rok. Stosowanie plandeki zewnętrznej nie rozwiązuje problemu, ponieważ zatrzymuje śnieg i wodę z topnienia, jednocześnie całkowicie blokując odsychanie. Często także taka plandeka jest uszkodzona.

Zdarza się, że przed sezonem zimowym paleta zostanie otwarta albo wystąpi konieczność używania materiałów w trakcie zimy. W takim przypadku paletę należy każdorazowo starannie przykryć w taki sposób, żeby zarówno wody z opadów, jak i z topniejącego śniegu nie miały możliwości wnikania do środka. Śnieg na wyrobach, który topnieje w dzień i zamarza nocą, skuwa lodem całe warstwy wyrobów.

Podsumowując, ścienne materiały budowlane nie pogarszają swoich właściwości zimą pod warunkiem, że nie zostały zawilgocone ani z góry, ani od gruntu ani też z innych zacieków. Dlatego należy zadbać o prawidłowe i staranne zabezpieczenie wyrobów budowlanych. 

Autor: Józef Macech, ekspert Stowarzyszenia „Białe murowanie"
0komentarzy