Termomodernizacja domu. Co kryje się pod tym pojęciem

Termomodernizacja to przedsięwzięcie inwestycyjne, którego podstawowym zdaniem jest zmniejszenie zapotrzebowania budynku na energię dostarczaną na potrzeby ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej.
 • Płyta styropianowa z klejem

  Termo Organika

W ramach termomodernizacji możemy przeprowadzić następujące działania:

 • ocieplenie zewnętrznych przegród budowlanych (ściany, stropy nad nieogrzewanymi piwnicami, podłogi na gruncie, dachy i stropodachy),
 • wymiana lub remont stolarki zewnętrznej (okna i drzwi),
 • modernizacja lub wymiana urządzeń źródła ciepła wraz z zainstalowaniem automatyki sterującej urządzeniami,
 • modernizacja lub wymiana instalacji grzewczej,
 • modernizacja lub wymiana systemu zaopatrzenia w ciepłą wodę użytkową oraz urządzeń zmniejszających zużycie wody,
 • usprawnienie systemu wentylacji (np. zastosowanie wentylacji mechanicznej lub wentylacji
  z rekuperacją),
 • zamiana konwencjonalnych źródeł energii na odnawialne źródła niekonwencjonalne
  (np. kolektory słoneczne, pompy ciepła) lub zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji.

Dobranie, spośród wymienionych powyżej, odpowiednich narzędzi termomodernizacji gwarantuje jej wysoką opłacalność zaś prawidłowo zaprojektowana i wykonana może spowodować znaczne zmniejszenie zapotrzebowania na energię. Termomodernizacja jest przedsięwzięciem kosztownym dlatego wskazane jest aby podstawą do jej przeprowadzenia było opracowanie sporządzone przez specjalistę (audytora energetycznego), czyli tzw. audyt energetyczny.

Audyt energetyczny

Audyt energetyczny jest opracowaniem, zawierającym:

 • opis i ocenę stanu technicznego budynku, lokalnego źródła ciepła lub lokalnej sieci cieplnej,
 • opis możliwych wariantów rozwiązań termomodernizacyjnych wraz z oceną opłacalności każdej
  z metod,
 • wskazanie do realizacji rozwiązania optymalnego dla danego obiektu.

Krótko mówiąc, audyt energetyczny powinien zawierać takie zestawienia jak: koszt, zysk, czas zwrotu kosztów i inne ekonomiczne wskaźniki opłacalności, które powinny stanowić podstawę do podjęcia decyzji o termomodernizacji.

Premia termomodernizacyjna

Pomocą w przeprowadzeniu termomodernizacji może być tzw. „premia termomodernizacyjna", o którą wg ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów, mogą ubiegać się między innymi właściciele lub zarządcy budynków mieszkalnych (w tym właściciele domów jednorodzinnych).

Warunkiem koniecznym uzyskania premii jest złożenie wniosku o kredyt wraz z audytem energetycznym.
Premia jest przyznawana przez BGK (Bank Gospodarstwa Krajowego) z Funduszu Termomodernizacji
i Remontów w wysokości 20% wykorzystanego kredytu. Wysokość premii nie może równocześnie przekraczać 16% kosztów poniesionych na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego
i dwukrotności przewidywanych rocznych oszczędności kosztów energii, ustalonych na podstawie audytu energetycznego.
Podstawowym warunkiem kwalifikacji przedsięwzięcia jest przedstawienie audytu energetycznego i jego pozytywna weryfikacja przez BGK.
Wg najnowszych rozwiązań zniesiono, obowiązujący do niedawna, wymóg 20% wkładu własnego Inwestora oraz ograniczenia do 10 lat maksymalnego okresu spłaty kredytu. 

Autor: ewk
5komentarzy
Dodaj komentarz

Komentarze (5)

.. kolejny przyklad ze polska to kraj kolonialny.
MUSISZ TO ZROBIC ZA KREDYT, i dac zarobic zachodnim wlascicielom.
ete, 07.04.2012, 16:57
To złodziejski kraj!Państwo złupi cię przy każdej okazji!A najgorsze jest to,że przymusza się obywatela do korzystania z banków,najczęściej Zachodnich!Nie chodzi tu o ekologię, ani wspomaganie rodziny!
Kasjer, 09.04.2012, 22:14
Dlaczego po ociepleniu ścian zewnętrznych budynku styropianem ściana północna po 2-3 latach robi się czarna, zagrzybiona? Dzieje się to wszędzie.
miki, 08.04.2012, 20:52
Nie stosuje się preparatów zabezpieczających tynk,a te zapobiegają rozwojowi glonów
JAN, 08.04.2012, 21:58
może to kwestia kiepskiej jakości styropianu? i materiałów wykończeniowych? generalnie dobrej jakości materiał jest odporny na grzyb, pleśń itd
kadmeja, 12.09.2012, 10:11