Jak dobrze postawić ścianę wewnętrzną

Ściany we wnętrzach domu stanowią jeden z ważniejszych elementów budynku. Sprawdź, z czego warto wznosić ściany działowe ani też jak daleko możemy ingerować w konstrukcję.
  • Jak dobrze postawić ścianę wewnętrzną

    Budowa ścian wewnętrznych wymaga - podobnie jak tych zewnętrznych - fachowej wiedzy i staranności wykończenia

    Bruk-bet

Odpowiednie wydzielenie poszczególnych pomieszczeń w domu decyduje o funkcjonalności mieszkania i ma istotny wpływ na komfort domowników.

Wśród ścian wewnętrznych budynku wyróżnia się dwa podstawowe rodzaje: ściany nośne i działowe. Zadaniem ścian nośnych wewnętrznych jest przenoszenie obciążeń, np. ze stropu na fundamenty. Ściany działowe są zazwyczaj lżejsze i stanowią przegrody pomiędzy pomieszczeniami.

Wewnętrzne przegrody w budynku mogą być wykonane z różnorodnych materiałów, by wymienić beton komórkowy, silikaty czy pustaki ceramiczne. W przypadku lekkich ścian działowych zdecydować się można nawet na płyty gipsowo-kartonowe lub przegrody szklane.

- Aby nadmiernie nie obciążać stropów, ściany wewnętrzne warto wykonywać z lżejszych materiałów, takich jak beton komórkowy - wyjaśnia Jarosław Kwaśniak, product manager Termalica. - Ze względu na niską wagę, bloczki z betonu komórkowego są chętnie wykorzystywane również podczas prac modernizacyjnych i remontowych w starych budynkach.

Jeśli w istniejącym już budynku zechcemy przesunąć, wyburzyć lub postawić nową przegrodę wewnętrzną, powinniśmy pamiętać, że w myśl Prawa budowlanego, burzenie lub wzniesienie nowej ściany wewnętrznej wymaga uzyskania pozwolenia na budowę. Sytuacja ta dotyczy - wbrew powszechnej opinii - nie tylko ścian nośnych wewnętrznych, ale i ścian działowych.

Pozwolenia na budowę nie wymagają jedynie remonty. Pamiętać jednak powinniśmy o tym, że polskie Prawo budowlane za remonty uznaje tylko te prace, które mają na celu odtworzenie pierwotnego stanu budynku, a nie jego przebudowę.

Oprac. (M)

Autor: Marek Weckwerth
Współpraca: Bruk-bet i Termalica
0komentarzy