Beton mrozoodporny: jak go zrobić

W naszych warunkach atmosferycznych beton jest poddawany niszczącym oddziaływaniom. polegają one na cyklicznym zamrażaniu oraz rozmrażaniu wody, zawartej w strukturze betonu. Gdy woda zmienia się w lód znacząco zmienia swoją objętość i może rozsadzać beton.
  • Mieszanka betonowa

    Przemianie wody w lód towarzyszy wzrost objętości, co może przyczynić się do powstawania spękań oraz uszkodzeń betonu. Dlatego w naszych warunkach klimatycznych często należy stosować beton mrozoodporny.

    Lafarge

Wyjaśniamy, od czego zależy wytrzymałość betonu i jak prawidłowo wykonać mieszankę betonową, by materiał był mrozoodporny.

Od czego zależy wytrzymałość betonu?

Wytrzymałość prawidłowo zagęszczonego betonu zależy przede wszystkim od współczynnika wodno-cementowego - czyli stosunku wody do cementu w mieszance betonowej. Im niższy współczynnik wodno-cementowy, tym wyższa wytrzymałość betonu. Ponadto na wytrzymałość betonu wpływa również klasa wytrzymałości cementu, jakość kruszywa oraz obecność domieszek chemicznych.

Jak wykonać beton mrozoodporny?

Aby wykonać beton mrozoodporny najczęściej celowo wprowadza się powietrze do mieszanki betonowej. Nie może to być jednak powietrze przypadkowo uwięzione w betonie. Właściwe napowietrzenie betonu można uzyskać wyłącznie poprzez dobranie odpowiedniej ilości, przeznaczonej do tego celu, domieszki napowietrzającej.

Po co napowietrza się beton? Zabieg taki ma na celu uzyskanie odpowiedniej struktury betonu – tak aby sieć porów kapilarnych, będąca naturalną drogą transportu cieczy wewnątrz betonu została przerwana poprzez równomiernie rozłożone, bardzo drobne kuliste pęcherzyki powietrza. Pęcherzyki te trudno nasycają się wodą. Stanowią bufor dla zamarzającej wody, która podczas zmiany stanu skupienia zwiększa swoją objętość o około 9%.

Zalecana zawartość powietrza w zagęszczonej mieszance betonowej uzależniona jest od różnych czynników. Przykładowo, zawartość powietrza w mieszance betonowej o uziarnieniu kruszywa do 16 mm w przypadku stosowania domieszki napowietrzającej powinna mieścić się w przedziałach:

  • od 3,5% do 5,5% – gdy beton będzie narażony bezpośrednio na czynniki atmosferyczne,
  • od 4,5% do 6,5% – gdy beton będzie narażony na stały dostęp wody przed zamarznięciem.

Poziom dozowania domieszki jest określany przez producenta – należy jednak pamiętać, że na ilość domieszki chemicznej, jaką należy wprowadzić do mieszanki betonowej celem uzyskania właściwego poziomu napowietrzenia, będą wpływać różne czynniki. Są to: rodzaj zastosowanego cementu, obecność dodatków mineralnych, uziarnienie zastosowanego kruszywa, urabialność mieszanki, czy temperatura betonu. 

Ciekawe informacje: Historia żelbetu zaczęła się od doniczki na kwiaty

Autor: Paweł Madej, kierownik Centrum Badania Betonów w Lafarge
0komentarzy