Budowa domu – 13 wniosków i oświadczeń, które można złożyć przez internet. Co załatwisz online?

Nowelizacja prawa budowlanego z 2020 r. umożliwiła załatwianie wielu formalności bez wychodzenia z domu. To duże ułatwienie m.in. przy budowie lub rozbiórce domu.
 • budowa domu

  Składanie wniosków online ułatwia budowę, ale nie wszystkie sprawy da się w ten sposób załatwić.

  pxhere.com

Budowa domu czy jego rozbiórka to dla inwestora przede wszystkim bieganie po urzędach ze stosami papierów. Nawet mimo postępującej cyfryzacji wielu aspektów życia, wiele spraw nadal wymaga dostarczania urzędnikom wydrukowanych wniosków, oświadczeń, zawiadomień i zgłoszeń. Na szczęście częściowo zmieniła to nowelizacja prawa budowlanego z września 2020 r.

Dzięki zmianom w prawie pojawiła się możliwość składania niektórych pism przez internet, przy użyciu profilu zaufanego oraz rządowego serwisu e-budownictwo.gunb.gov.pl. Dokumenty z pierwszej ogłoszonej puli inwestorzy mogą składać online od 1 marca 2021 r., zaś dokumenty z dodatkowej puli – od 1 lub 5 lipca 2021 r.

Budowa domu łatwiejsza dzięki wnioskom online. Jakie dokumenty można tak złożyć?

Choć nowelizacja prawa budowlanego miała miejsce jesienią 2020 r., przepisy dotyczące wniosków online zaplanowano tak, by weszły w życie dopiero w 2021 r. Od 1 marca 2021 r. prawo umożliwia składanie przez internet 13 wniosków, zawiadomień i zgłoszeń. Od 1 lipca wchodzą z kolei w życie przepisy umożliwiające wysyłanie w ten sposób kolejnych kilkunastu dokumentów.

Przeczytaj: Jak wybrać dobrego kierownika budowy?

Jakie dokumenty związane m.in. z budową domu można złożyć online od 1 marca 2021 r.? Oto pełna lista:

 • zawiadomienie o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych (ePB-12),
 • zgłoszenie robót budowlanych (ePB-2),
 • wniosek o wyłączenie niektórych obowiązków kierownika budowy (ePB-13),
 • wniosek o legalizację (ePB-19),
 • wniosek o wejście na sąsiadujący teren (ePB-14),
 • zgłoszenie rozbiórki (ePB-4),
 • wniosek o pozwolenie na rozbiórkę (ePB-3),
 • wniosek o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę (ePB-9),
 • wniosek o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych (ePB-10),
 • wniosek o przeniesienie praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia (ePB-11),
 • zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części (ePB-18),
 • wniosek o sporządzenie planu miejscowego lub o zmianę planu miejscowego,
 • oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

Na stronie do składania wniosków można też znaleźć szczegółowe wytyczne dla konkretnych wniosków i zgłoszeń, w tym m.in. takie informacje jak terminy, wymagane załączniki i informacje o opłatach.

Jakie dokumenty związane z budową domu można złożyć online od 1 lipca 2021 r.?

W nowelizacji prawa budowlanego z 2020 r. znalazły się też przepisy, dla których datą wejścia w życie jest 1 lipca 2021 r. Od tej daty inwestor może składać przez internet większą liczbę wniosków związanych z budową domu. Chodzi o następujące dokumenty:

 • wniosek o pozwolenie na budowę (ePB-1),
 • wniosek o pozwolenie na budowę tymczasowego budynku (ePB-8),
 • wniosek o pozwolenie na użytkowanie (ePB-17),
 • wniosek o pozwolenie na użytkowanie - przed zakończeniem budowy (ePB-17a),
 • wniosek o wydanie odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania działki lub terenu (ePB-6),
 • wniosek o wydanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowę (ePB-7),
 • wniosek o wszczęcie uproszczonej legalizacji samowoli budowlanej (ePB-15),
 • zawiadomienie o zakończeniu budowy (ePB-16),
 • zawiadomienie o zakończeniu budowy domu jednorodzinnego (ePB-16a).

Dodatkowo od 5 lipca 2021 r. możliwe będzie dokonanie przez internet zgłoszenia budowy lub przebudowy domu jednorodzinnego (ePB-2a).

Warto zaznaczyć, że wprowadzenie możliwości składania dokumentów przez internet nie oznacza wycofania tradycyjnych, papierowych wniosków. Decyzja o tym, w jakiej formie złożyć wymagane wnioski czy oświadczenia, należy do inwestora.

Załatwianie formalności budowlanych przez internet – procedura

Do składania wniosków i innych pism online służy rządowy serwis e-budownictwo.gunb.gov.pl. Zawiera on także ważne informacje na temat formalności związanych z budową lub rozbiórką oraz odpowiedzi na najczęstsze pytania inwestorów.

Jak wygląda proces wysyłania wniosków przez internet? Zaplanowano to następująco:

 1. Inwestor zakłada profil zaufany w serwisie gov.pl (bez niego załatwianie spraw online jest niemożliwe).
 2. Po wejściu na stronę e-budownictwo.gunb.gov.pl inwestor wybiera pożądany wniosek i wypełnia go.
 3. Po sprawdzeniu poprawności wypełnienia inwestor podpisuje wniosek podpisem zaufanym.
 4. Dokument wraz z załącznikami zostaje wysłany do odpowiedniego urzędu za pośrednictwem platformy ePUAP.

Przy składaniu dokumentów online inwestor nie ponosi żadnych kosztów. Wymagane załączniki dołącza się w formie kopii, np. zdjęć czy skanów. Inwestor musi się jednak upewnić, że wszystkie istotne dane są wyraźnie widoczne, a jakość zdjęcia lub skanu pozwala na ich odczytanie.

Zobacz: Odbiór domu po zakończeniu budowy. Jakie formalności trzeba załatwić?

Autor: Przemysław Zańko
0komentarzy