Bezbłędny montaż okien. Jak uniknąć fuszerki

Montaż okna w otworze muru, a następnie jego uszczelnienie, to tylko pozornie proste czynności. Jakich błędów należy unikać przy montażu okien? Gdzie znaleźć solidną i sprawdzoną ekipę montażową? Dowiesz się z naszego poradnika.
 • Montaż okna

  PolskieOkna.pl

– Właściwy montaż ma bardzo istotne znaczenie dla późniejszego prawidłowego funkcjonowania okien – mówi Rafał Pruchnicki, konsultant sieci sprzedaży Polskie Okna. – Błędy popełnione przy montażu mogą doprowadzić do deformacji stolarki i uszkodzenia połączenia okna ze ścianą, czego skutkiem jest przenikanie wody i powietrza do wnętrza pomieszczenia oraz znaczne obniżenie termoizolacyjności.

Dowiedz się: Na czym polega ciepły montaż okien

Komu zlecić montaż okien i ile to kosztuje?

– Najlepszym i najbardziej rozsądnym rozwiązaniem jest powierzenie montażu wyspecjalizowanym ekipom salonu sprzedaży lub producenta, które wykonają to zadanie zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i zaleceniami dostawcy systemu profili okiennych. Montaż okien w całym domu zajmuje profesjonalnej ekipie zazwyczaj 1–2 dni – twierdzi Dominik Głogowski z firmy EKO DOM.

Koszt montażu stolarki okiennej uzależniony jest od wielu czynników, m.in.: wielkości okna, użytych materiałów, rodzaju muru czy konstrukcji, w której przychodzi nam zamontować okno. Wartość standardowego montażu okien waha się średnio w przedziale od dziesięciu do piętnastu, osiemnastu procent ceny samych okien. Nie są to zbyt wygórowane pieniądze, zwłaszcza, że dostaje się kilkuletnią gwarancję na ich użytkowanie. Zatrudniając do montażu mało wykwalifikowaną ekipę, która obiecuje wykonanie zlecenia za cenę niższą niż profesjonalna ekipa (często autoryzowana przez salon sprzedaży), możemy narazić się na ryzyko wystąpienia usterek w funkcjonowaniu okna.

Należy również pamiętać, że producenci okien coraz częściej zastrzegają sobie, że wadliwy, samodzielnie wykonany montaż okien jest podstawą do utraty gwarancji na stolarkę budowlaną.

Przeczytaj równieżMontaż okna warstwowy oraz w ociepleniu 

Uzgadniając wynagrodzenie z ekipą montażową, powinniśmy liczyć się także z dodatkowymi kosztami związanymi np. z montażem parapetów czy obróbką otworów okiennych.

Krok pierwszy: sprawdzenie wymiarów i oczyszczenie podłoża

Duże znaczenie dla prawidłowego montażu ma dobór wymiarów okna, które muszą być odpowiednio mniejsze od szerokości i wysokości otworu w murze, zwanego ościeżem. Pozwala to na poprawne ustawienie okna, prawidłowe uszczelnienie połączenia ze ścianą i zamontowanie podokienników. Odstęp między ramą okna a ościeżem nazywany jest luzem montażowym lub dylatacyjnym. Jego szerokość uzależniona jest od rodzaju i wielkości okna.

– Przed rozpoczęciem montażu powinniśmy dokładnie oczyścić podłoże. Niedopuszczalnym błędem jest pozostawienie starego materiału uszczelniającego, gruzu lub pyłu. Bezwzględnie należy usunąć skorodowane materiały budowlane, uzupełnić ubytki w murze, wyrównać powierzchnie ścian. Montaż na nieoczyszczonym podłożu uniemożliwi prawidłowe uszczelnienie okna oraz poprawne zamontowanie parapetu – wyjaśnia Pruchnicki.

Krok drugi: montaż ramy okiennej

Na tym etapie niezbędne będą kliny i klocki dystansowe, które posłużą do właściwego ustawienia ramy w otworze okiennym oraz do zamocowania parapetu. Najpierw należy zdjąć skrzydło okienne, a następnie wstawić ramę w otwór na ustawionych wcześniej klockach dystansowych, odpowiednio ją poziomując i pionując. – Ramę okna należy osadzić z zachowaniem poziomu i pionu, a następnie unieruchomić w otworze muru za pomocą klinów w taki sposób, aby uzyskać jednakowy luz dylatacyjny na górze okna i po jego bokach, natomiast większy na dole, dla umożliwienia montażu parapetów – tłumaczy Pruchnicki.

Krok trzeci: montaż mechanicznych łączników

W zależności od rodzaju materiału, z jakiego wykonana jest ściana, dobieramy różne elementy mocujące. – Jeśli mamy do czynienia z budynkiem wybudowanym z betonu komórkowego, betonu, cegły ceramicznej, wapienno-piaskowej (tzw. silikatów), pustaków keramzytobetonowych lub podobnych materiałów, wówczas do wykonania mechanicznego połączenia okna z murem wykorzystujemy specjalne kotwy metalowe lub dyble z płaszczem stalowym. W przypadku montażu okna w konstrukcjach drewnianych lub stalowych elementem mocującym będą śruby. Wszystkie te rozwiązania spełniają te same zadania i są między sobą równorzędne z technicznego punktu widzenia. Warto podkreślić, że przewiercenie na wylot profilu ramy okiennej, w przypadku zastosowania dybli lub śrub, w żaden sposób nie wpływa na obniżenie funkcjonalności zamontowanego okna – przekonuje Pruchnicki.

Zaleca się także, aby stosować odstępy między punktami mocowań podane w instrukcji montażu przygotowanej przez producenta. Odległość między poszczególnymi elementami mocującymi nie powinna przekraczać 70 cm.

Na okno zamocowane w ścianie działają różne siły. Wynikają one między innymi z ciężaru własnego okna, parcia lub ssania wiatru czy rozszerzalności termicznej profilu okna pod wpływem zmian temperatury. Wszystkie te siły muszą poprzez odpowiednie mocowanie okna zostać przeniesione bezpiecznie na bryłę budynku. Jednakże siły działające na cały budynek nie powinny być przenoszone na okno lub jego elementy.

Krok czwarty: uszczelnienie

Ze względu na zapewnienie odpowiedniej izolacji termicznej i akustycznej wolną przestrzeń między ramą okna a murem należy wypełnić materiałem uszczelniającym. Uszczelnienie między oknem a ścianą musi być trwałe, odporne na przenikanie wody i powietrza. Do tego celu najczęściej wykorzystuje się elastyczną poliuretanową piankę montażową.

– Należy pamiętać, że w trakcie utwardzania piana pęcznieje, zatem podczas nakładania nie wypełniamy całej objętości szczeliny. Zbyt duże nałożenie pianki w otwory pomiędzy ramą okna a murem może odkształcić profil ościeżnicy. Pianę pozostawiamy na około 24 godziny do pełnego utwardzenia. Nadmiar piany usuwamy w sposób mechaniczny, obcinając ją ostrym nożem na równi z krawędzią ościeżnicy – radzi Pruchnicki.

Krok piąty: izolacja i zabezpieczenie szczeliny dylatacyjnej

Punkt styku okna ze ścianą zewnętrzną stanowi bardzo newralgiczne miejsce. Źle wykonane połączenie będzie prowadziło do utraty ciepła i umożliwi przedostawanie się wilgoci do wnętrza domu. Dlatego powinno ono zostać odpowiednio zaizolowane, aby wyeliminować te niekorzystne zjawiska. Z uwagi na wciąż rosnące koszty ogrzewania domu czy mieszkania coraz częściej decydujemy się na zakup energooszczędnych okien. Z tych samych powodów coraz większym zainteresowaniem klientów cieszy się tzw. ciepły montaż okien. Za tym tajemniczym określeniem kryje się trwałe i skuteczne zaizolowanie miejsca osadzania okna w murze. W tym celu stosuje się dodatkowe materiały termoizolacyjne, jak folie i taśmy uszczelniające czy taśmy paroszczelne.
Duże znaczenie przy ciepłym montażu ma odpowiednie przygotowanie otworu przed osadzeniem okna. Płaszczyzny ościeży powinny być gładkie, w przeciwnym przypadku trudno będzie właściwie przykleić folie izolujące.

Polecamy poradnik: Okiennice do ochrony i dekoracji domu

Następnym krokiem jest wykonanie obróbki połączenia okna z murem, tzn. zatynkowanie od strony zewnętrznej i wewnętrznej. Warstwa tynku nałożona od strony zewnętrznej okna, w przypadku montażu okna bez parapetu, nie może zakryć otworów odwadniających znajdujących się w dolnym profilu ramy. Po wyschnięciu tynku, na styku połączenia tynku i ramy okna od wewnątrz pomieszczenia, można dodatkowo wykonać uszczelnienie wykańczające za pomocą silikonu neutralnego.

Orientacyjne stawki za montaż okien: 

 • Montaż surowy (tylko zamocowanie okna i uszczelnienie szczeliny pianką montażową) – stawki wahają się w przedziale od 10-12 zł/m do 22-24 zł/m.
 • Demontaż starych okien, montaż nowych i obróbka ościeży (w zależności od stanu ościeży) – od 28 zł/m do 45-48 zł/m.
 • Ciepły montaż (bez obróbek) – od 45 zł/m do 65 zł/m. 
 • Montaż parapetów – około 10 do 20 zł/m.

Etapy prawidłowego montażu okna

 1. Ustalamy prawidłowe wymiary okna w stosunku do wielkości otworu w ścianie.
 2. Przygotowujemy otwór okienny, oczyszczamy podłoże.
 3. Przygotowujemy ościeżnicę (ramę) do montażu – montujemy kotwy lub wykonujemy otwory na dyble.
 4. Zdejmujemy skrzydło okna i wstawiamy ramę w otwór na wcześniej przygotowanych klockach i klinach dystansowych.
 5. Dokładnie poziomujemy i pionujemy ramę okna.
 6. Mocujemy ościeżnicę za pomocą metalowych łączników (kotwy, dyble).
 7. Z przestrzeni między ramą a ścianą usuwamy klocki i inne materiały pomocnicze zastosowane przy montażu (za wyjątkiem dołu ramy). 
 8. Zakładamy skrzydło okna, sprawdzamy, czy funkcjonuje poprawnie, a następnie zamykamy. 
 9. Przestrzeń między ramą a ścianą wypełniamy środkiem uszczelniającym (piana poliuretanowa).
 10. Po wyschnięciu piany usuwamy jej nadmiar i zabezpieczamy warstwą akrylu.
 11. W przypadku „ciepłego montażu" naklejamy folie i taśmy izolacyjne.
 12. Wykonujemy wykańczającą obróbkę murarską.
 13. Uszczelniamy styk połączenia okna z murem za pomocą silikonu.

Częste błędy przy montażu okien:

 • Montaż okna bez właściwego oczyszczenia podłoża;
  skutki: powstawanie szczelin, przez które przedostaje się wilgoć i powietrze, zawilgocenie muru, wyciekanie wody spod parapetu, przeciągi, wilgoć sprzyjająca rozwojowi grzybów pleśniowych. 
 • Zbyt mała liczba kotew lub dybli użytych do montażu;
  skutki: deformacja okna, rozszczelnienia, wnikanie wilgoci do wewnątrz, przeciągi. 
 • Osadzenie okna bez użycia klocków lub klinów;
  skutki: deformacja okna, pękanie tynku, wnikanie wilgoci w połączeniach okna z murem, przeciągi.
 • Nierówne osadzenie okna, niepełne uszczelnienie;
  skutki: deformacja okna, przedostawanie się wód opadowych do wnętrza, przeciągi, zawilgocenie muru.
 • Nadmierny luz dylatacyjny od strony ościeża;
  skutki: wyraszanie wilgoci, przewiew powietrza do pomieszczenia, po pewnym czasie przeciekanie wody do pomieszczenia.

Przeczytaj również: Jak zapobiegać parowaniu szyb okiennych

Autor: mk
Współpraca: PolskieOkna.pl
7komentarzy
Dodaj komentarz

Komentarze (7)

takie masz ceny to sam rob sobie chlopie a nie robisz wode z muzgu innym zanizasz ceny kretynie
ok, 18.06.2012, 16:27
Ceny są bardzo dobre, wręcz marzenie. Tylko cała instrukcja montażu nie dotyczy "ciepłego montażu okien". Tak się robiło 20 lat temu, kiedy energia była tania, bo taki montaż okien bezpośrednio w murze nośnym 2W, to straty 200 kWh na sezon przy przeciętnym oknie 2m2. Kogo na to będzie stać, kiedy po roku 2020 będzie można budować tylko domy pasywne. Takie są dyrektywy UE, które Polska podpisała. Dzisiaj "ciepły montaż okien" to tylko ich osadzenie w warstwie ocieplenia na elementach z tworzwa. Ale żeby to zrobić dobrze, to musi być najpierw zrobione ocieplenie budynku na gotowo z otynkowanymi węgarkami. Samo wstawienie okna w tak przygotowany otwór, to prosta praca, dlatego koszty są małe. 25 zł/mb ramy w elementach (taśma rozprężna z zewnątrz, podpory okienne, kotwy obwodowe, dyble, listwa dylatacyjna z uszczelką od wewnątrz) plus 15 zł/mb ramy w robociźnie. Całość robiona w technologii AD, gwarantuje straty ciepła w ilości 6 kWh w sezonie grzewczym.
Krzysztof Kwiatkowski, 01.04.2013, 16:14
marek, 11.02.2013, 12:33
teraz wogóle cała akcja chyba jest na temat dobrego montażu, widziałem bodaj na wyborczej, fajnie że ktoś udziela darmowych rad na ten temat
Kamilos11, 31.05.2015, 06:22
Komentarz został usunięty.
W dobie coraz cieplejszych okien nie można byle jak ich montować. W Sampre polecili mi okna z Oknoplastu, a dokładniej model Winergetic Premium Passive, które są bardzo ciepłe. Więc tradycyjny montaż nie ma sensu w ich przypadku. Tylko dobry montaż zapewni odpowiednie wykorzystanie parametrów takich okien.
Byczewski, 11.06.2017, 17:26
Panie z Oknoplast szkoda ,że firmujecie wiele dealerów waszych okien , którzy przy pomiarach i motażu odwalają straszną fuszerkę
Jałowski, 20.09.2019, 12:30
A to już kwestia indywidualna. My zamawialiśmy w salonie partnerskim Oknoplast i to oni dysponowali fachowcami od montazu okien. Wszystko super, kolega nam polecił również zadowolony.
joe88, 11.08.2020, 18:14