Wyższa izolacyjność cieplna ścian od 2017 roku

Kolejny etap zmian mających na celu polepszenie izolacyjności cieplnej ścian nastąpił w styczniu 2017 roku. Zaczęła obowiązywać zaostrzona wartość współczynnika przenikania ciepła U na poziomie 0,23 W/(m2K). Co to oznacza dla budujących domy?
  • Od stycznia 2017 roku ściany zewnętrzne będą musiały być

    Uwzględniając wymogi prawne i świadomie wybierając materiały budowlane, możemy poprawiać komfort przebywania w budynkach oraz obniżyć koszty utrzymania, np. poprzez niższe rachunki za ogrzewanie.

    Stowarzyszenie "Białe murowanie"

Ponieważ większość czasu spędzamy w budynkach, to zależy nam, żeby w pomieszczeniach czuć się i funkcjonować jak najlepiej. Jednym z elementów, który decyduje o naszym samopoczuciu, gdy przebywamy w pracy lub domu jest komfort cieplny.

Energooszczędność ścian a podstawa prawna, czyli Warunki Techniczne 2017

Aktualną podstawą prawną, określającą dla nowo powstających budynków minimalne wymagania w zakresie izolacyjności cieplnej jest Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

 Przeczytaj równieżZmiany w kwestii energooszczędności okien i drzwi od 2017 roku 

– Przepisy rozporządzenia dotyczące minimalnych wartości izolacyjności ścian zewnętrznych rozkładają w czasie zmiany mające na celu polepszenie izolacyjności cieplnej ścian poprzez zmniejszanie wartości współczynnika przenikania ciepła UC(max). Pierwszy etap miał miejsce 1 stycznia 2014 roku i dotyczył obniżenia współczynnika z 0,30 do 0,25 W/(m2K), dla najbardziej narażonych na wyziębianie ścian zewnętrznych. Kolejny krok nastąpił 1 stycznia 2017 roku. Dopuszczalna wartość współczynnika przenikania ciepła U została obniżona do 0,23 W/(m2K) – mówi Józef Macech, ekspert Stowarzyszenia Producentów Białych Materiałów Ściennych „Białe murowanie".

Kolejna zmiana przepisów ważna dla inwestorów indywidualnych nastąpi 1 stycznia 2021 roku. Wtedy to wejdzie w życie wymóg obniżenia wartości współczynnika przenikania ciepła sla ścian UC(max) do 0,20 W/(m2K).

Zmiany prawne i odpowiedzialność fachowców

Zmiany prawne, których celem jest polepszenie izolacyjności ścian zewnętrznych, przy poszczególnych etapach powstawania i użytkowania budynku przypisują obowiązki osobom odpowiedzialnym.

– Na etapie tworzenia projektu osoby odpowiedzialne projektują lub udostępniają gotowe rozwiązania po sprawdzeniu, że spełniony jest wymóg współczynnika przenikania ciepła UC(max) poniżej podanych wartości dla poszczególnych dat" – wyjaśnia Józef Macech. – W przypadku wykorzystania projektu i wykonawstwa osoby odpowiedzialne mogą zastosować wyłącznie projekt spełniający wymagania w wymienionym czasie. Ekipa wykonawcza musi zapewnić założone wymagania projektowe. Za to przy użytkowaniu nowego budynku zamiast obowiązków, są tylko pozytywne efekty – dodaje ekspert.

Uwaga! W przypadku przebudowy wcześniej wzniesionego budynku obowiązują wymagania projektowe jak dla budynku nowo powstającego.

Wskazówki dla inwestora indywidualnego

Co powinien zrobić inwestor indywidualny, który chce zachować wymogi prawne, a nie ma przygotowania budowlanego?

 Dowiedz sięJak czytać parametry wełny mineralnej i styropianu 

– Inwestorzy indywidualni, żeby dostosować się do przepisów, a zarazem wybrać optymalne dla siebie rozwiązanie mogą skorzystać z rzetelnych biur projektowych. Najmniej doświadczonym technicznie budującym doradziłbym poproszenie o pisemne potwierdzenie, że ich projekt spełnia nowe wymagania. Pomaga również zatrudnienie sprawdzonego i odpowiedzialnego wykonawcy – podpowiada Józef Macech.

Dobrze jest sprawdzić, jakie rozwiązania ścienne będą spełniać wymagane założenia. Można to zrobić np. podczas rozmowy z producentem lub w biurze projektowym. Osoby planujące budowę domu powinny przyjrzeć się grubości zastosowanej izolacji termicznej. Te najpopularniejsze, jak wełna mineralna lub styropian, dają dzisiaj spełnienie wymogów przy warstwie izolacji o grubości od 15 cm. Rozpatrzmy przykład, w którym ściana konstrukcyjna wykonana jest z bloczków silikatowy (wapienno-piaskowych) drążonych i ma grubość 18 cm. Dla spełnienia nowych wymogów, które będą obowiązywać od 1 stycznia 2017 roku, należałoby zwiększyć grubość izolacji do 15,8 cm (przyjmujemy 16 cm), a od 1 stycznia 2021 roku należałoby zwiększyć grubość izolacji do 18,4 cm (przyjmujemy 20 cm). 

Przykładowe rozwiązania ściany dwuwarstwowej z silikatu i warstwy izolacji termicznej 

Izolacja cieplna ścian zewnętrznych

Co zyskuje budujący dom?

Prawny wymóg przynosi wiele korzyści: ekonomicznych i funkcjonalnych. W perspektywie użytkowania domu lub mieszkania zmniejszenie kosztów ogrzewania – które szybko niwelują nieznaczny w odniesieniu do całości budowy wydatek na dodatkowe kilka centymetrów warstwy izolującej cieplnie. Inne koszty budowlane, jak robocizna, warstwa konstrukcyjna, tynki itp. pozostają takie same.

 Zobacz wideo: Jak wybudować dom w cenie mieszkania 

– Mimo że określenie uniwersalnego poziomu oszczędności ze względu na zależność od wielu czynników, jak np. wentylacja, liczba okien, usytuowanie budynku, czy indywidualne oczekiwania użytkowników – jest trudne, to z pewnością można powiedzieć, że zmniejszenie wydatków na ogrzewanie zawsze wystąpi – przekonuje Józef Macech. – Lepsza izolacyjność ścian zewnętrznych to także poprawa komfortu przebywania poprzez podniesienie temperatury ścian wewnątrz. Poprawiając izolacyjność zmniejszamy wyziębianie i unikamy dyskomfortu chłodnego nawiewu od ściany. To również działanie o pozytywnym wpływie na środowisko, ponieważ zmniejszenie ilości każdego opału redukuje emisję dwutlenku węgla – dodaje ekspert.

Zwiększenie wymogów izolacyjności termicznej ścian zewnętrznych nie oznacza konieczności stosowania muru o grubości 24–30 cm – wystarczą ściany z bardziej wytrzymałych materiałów o grubości 18 cm. Przy okazji oszczędzając na grubości ściany konstrukcyjnej, można zaoszczędzić na kosztach całkowitych budynku.

Autor: Józef Macech, ekspert Stowarzyszenia Producentów Białych Materiałów Ściennych „Białe murowanie”.
1komentarzy