Premia termomodernizacyjna – gdzie i jak się o nią starać. Kto może uzyskać taką premię

Wykonanie termomodernizacji budynku niesie z sobą realne oszczędności na kosztach jego użytkowania. Zimą zapobiega stratom ciepła, latem chroni przed upałem. Nawet do 16 proc. kosztów inwestycji może pokryć tzw. premia termomodernizacyjna. Kto, na co i na jakich warunkach może ją otrzymać?
 • Termomodernizacja domu

  W ramach termomodernizacji możemy m.in. ocieplić ściany zewnętrzne i stropy domu, wymienić lub wyremontować stolarkę zewnętrzną.

  Termo Organika

Rzeczywista kwota dofinansowania do termomodernizacji zależna będzie od wielkości inwestycji, a także od kosztów kredytu zaciągniętego na jej realizację 

Ile pieniędzy można zdobyć?

Zacznijmy od tego, że o premię termomodernizacyjną mogą się starać wyłącznie ci inwestorzy, którzy koszty inwestycji planują pokryć z kredytu. Jeśli zamierzamy przeznaczyć na nią własne środki, na dopłatę nie ma co liczyć.

Jak zawsze i wszędzie warto więc poszukać jak najtańszego kredytu, aby nie okazało się, że pieniądze wypłacone w ramach premii, pokryją zaledwie niewielką część bankowych prowizji i odsetek. Bo wypłata odbywa się w formie transferu z banku do banku i przeznaczona jest na pokrycie części udzielonego kredytu. Ostateczna kwota jest wypadkową kilku czynników, w tym wysokości zaciągniętego kredytu i wartości inwestycji. Wynosi ona 20% kwoty kredytu wykorzystanego na inwestycję, ale nie więcej niż:

 • 16% kosztów poniesionych na realizację przedsięwzięcia
 • dwukrotność przewidywanych rocznych oszczędności kosztów energii, ustalonych na podstawie pozytywnie zweryfikowanego audytu energetycznego.

„Dla kogo premia termomodernizacyjna?

O premię termomodernizacyjną z Banku Gospodarstwa Krajowego mogą się starać zarówno osoby fizyczne, jak i prawne (z wyjątkiem jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładów budżetowych), o ile są właścicielami lub zarządcami nieruchomości, które mogą podlegać dofinansowaniu.
ƒPremię można uzyskać na wykonanie termomodernizacji: ƒ

 • budynków mieszkalnych (w tym domów jednorodzinnych),
 • budynków zbiorowego zamieszkania (jak np. domy opieki społecznej, hotele robotnicze, internaty i bursy szkolne, akademiki, domy dziecka i inne budynki o podobnym przeznaczeniu),
 • ƒbudynków użyteczności publicznej, będących własnością JST i wykorzystywanych przez nie do wykonywania zadań publicznych,
 • lokalnych sieci ciepłowniczych,
 • ƒlokalnych źródeł ciepła.

Może się więc o premię starać zarówno właściciel domu jednorodzinnego, czy przedsiębiorca prowadzący działalność jako osoba fizyczna, jak i wspólnota mieszkaniowa, spółdzielnia mieszkaniowa, spółka, a także jednostka samorządu terytorialnego.

 Planujesz ocieplenie budynku? Zobacz jak uniknąć błędów podczas ocieplania domu

Na co premia termomodernizacyjna?

Jeśli szczęśliwie znajdujemy się w gronie podmiotów mogących się starać o premię i tak się cudnie składa, że i tak planowaliśmy wziąć na to kredyt, sprawdźmy jakiego rodzaju przedsięwzięcia można w ten sposób dofinansować. A lista wytycznych jest dość ściśle sprecyzowana. W ich myśl przedsięwzięcie termomodernizacyjne to m.in. ulepszenie zmniejszające roczne zapotrzebowania na energię dostarczaną na potrzeby ogrzewania budynków oraz wody użytkowej o co najmniej o:

 • 10% – w budynkach, w których modernizuje się wyłącznie system grzewczy;
 • ƒ15% – w budynkach, w których po 1984 r. przeprowadzono modernizację systemu grzewczego
 • 25% – w pozostałych budynkach.

„Na premię można też liczyć w przypadku ulepszenia, zmniejszającego co najmniej o 25% roczne straty energii pierwotnej w lokalnych sieciach ciepłowniczych oraz zasilających je lokalnych źródłach ciepła (kotłowniach, węzłach ciepła, ciepłowniach osiedlowych, grupowych wymiennikach ciepła). Dotyczy to jednakże tylko sytuacji, w których budynki, do których dostarczana jest z tych sieci energia, spełniają wymagania w zakresie oszczędności energii, zgodnie z prawem budowlanym. Premia może też zostać przyznana, jeśli budynki tych warunków nie spełniają w danej chwili, ale zostały już podjęte działania mające na celu zmniejszenie zużycia dostarczanej do nich energii.

Kolejny rodzaj działań, na które można uzyskać premię termomodernizacyjną, to wykonanie przyłącza technicznego do scentralizowanego źródła ciepła, w związku z likwidacją lokalnego źródła ciepła. Ale uwaga: musi za tym iść zmniejszenie kosztów pozyskania ciepła dostarczanego do budynków co najmniej o 20% rocznie.
Ostatni przykład premiowanego przedsięwzięcia termomodernizacyjnego to całkowita lub częściowa zamiana źródeł energii na źródła odnawialne lub zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji.

Gdzie i jak złożyć wniosek o premię termomodernizacyjną?

Chcesz się starać o premię? Musisz mieć audyt energetyczny
Przedstawienie audytu energetycznego to podstawowy warunek otrzymania premii termomodernizacyjnej. Trzeba go wykonać na samym początku drogi, musi on bowiem zostać dołączony do wniosku o przyznanie premii termomodernizacyjnej, a ten składa się wraz z wnioskiem kredytowym w banku.

Premię załatwiamy w banku wraz z kredytem. Wybieramy bank i składamy wniosek o kredyt, załączając do niego od razu wniosek o premię termomodernizacyjną oraz wyniki audytu energetycznego. Bank, zgodnie z własnymi wewnętrznymi procedurami ocenia zdolność kredytową wnioskodawcy, ustanawia zabezpieczenie kredytu i rozpatruje wniosek, wysyłając równocześnie dokumentację do BGK. W takim przypadku kredyt jest uruchamiany pod warunkiem przyznania premii termomodernizacyjnej.
To jeszcze nie wszystko. Składając wniosek, inwestor oświadcza, że kredyt nie jest przeznaczony na sfinansowanie prac, na które uzyskano już środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej. Kolejne oświadczenie to takie, że na to samo przedsięwzięcie nie zaciągnięto innego kredytu, do którego została przyznana premia termomodernizacyjna lub remontowa. 

 Dowiedz sięJak korzystnie zlikwidować książeczkę mieszkaniową

Autor: Joanna Turakiewicz
1komentarzy
Dodaj komentarz

Komentarze (1)

Premia, premią, ale pamiętajmy żeby dobrze zainwestować pieniądze, tylko dobre jakościowo materiały uznanych producentów np. Termo Organika i poprawnie wykonana termoizolacja pozwolą nam osiągnąć zamierzony efekt, czyli mniejsze straty energii zimą i chłodniejsze pomieszczenia w domu latem
Bruno, 11.11.2017, 18:11