Ocieplenie domu: prawidłowe wykonanie i dobór materiałów

Bezspoinowe systemy ociepleń ścian zewnętrznych są znane od ponad 40 lat. Są to jedne z najważniejszych elementów decydujących o prawidłowej eksploatacji elewacji domu.
 • Układanie warstwy izolacji termicznej ze styropianu

  Przy wykonywaniu systemu ociepleń ważne jest stosowanie się do zaleceń podanych w dokumentacji technicznej.

  Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń
 • Docieplanie strefy przyziemia

  W strefie przyziemia, do wysokości 2 m nad poziomem terenu oraz w pozostałych strefach o podwyższonym ryzyku wystąpienia uszkodzeń mechanicznych zalecane jest stosowanie warstwy zbrojącej o zwiększonej odporności.

  Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń
 • Siatka zbrojąca powinna być całkowicie zatopiona w zaprawie w połowie grubości warstwy i tworzyć warstwę ciągłą z kilkunastocentymetrowymi zakładkami.

  Siatka zbrojąca powinna być całkowicie zatopiona w zaprawie w połowie grubości warstwy i tworzyć warstwę ciągłą z kilkunastocentymetrowymi zakładkami.

  Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń
 • Mocowanie płyt izolacyjnych na ścianie zewnętrznej domu

  Właściwe mocowanie płyt izolacyjnych, a także należyte wykonanie warstwy zbrojącej, szczególnie w miejscach narażonych na powstawanie naprężeń, zapobiega powstawaniu rys i pęknięć tynku.

  Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń
 • Wszelkie pęknięcia wyprawy tynkarskiej przyspieszają transport wilgoci w głąb systemu ociepleń, któremu towarzyszy migracja soli wapiennych, a następnie ich krystalizacja i ekspansja.

  Pęknięcia wyprawy tynkarskiej przyspieszają transport wilgoci w głąb systemu ociepleń, co powoduje, że przestaje on spełniać wlaściwie swoje zadanie.

  Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń
 • Zabezpieczanie elewacji farbami

  Dodatkowe zabezpieczenie elewacji możliwe jest poprzez zastosowanie farb silikonowych bądź farb na bazie dyspersji organicznych o podwyższonej przyczepności, odporności na szorowanie oraz obniżonej nasiąkliwości.

  Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń
 • Nakładanie kolorowej wyprawy tynkarskiej na ścianie zewnętrznej

  Przy doborze kolorystyki należy uważać na ciemne kolory na bardzo nasłonecznionych elewacjach.

  Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń
 • Bardzo ważnym aspektem jest przestrzeganie zasad aplikacji farb i tynków.

  Przy wykonywaniu systemu ociepleń bardzo ważne jest przestrzeganie zasad aplikacji wypraw końcowych - farb i tynków.

  Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń

Od wyboru systemu ocieplenia oraz jego prawidłowego wykonania zależy nie tylko trwałość elewacji, ale także jakość i komfort życia mieszkańców budynku oraz energooszczędność inwestycji. Najczęściej inwestorzy decydują na zastosowanie bezspoinowego systemu ociepleń (tzw. BSO), który dawniej nazywany był metodą lekką-mokrą.

Warto przeczytać: Elewacja: tynkowanie ścian przy izolacji metodą lekką mokrą 

O czym warto pamiętać przy bezspoinowym systemie ociepleń

Przestrzeganie prostych ale istotnych zasad przy wykonywaniu ocieplenia w bezpoinowym systemie ociepleń wpływa na późniejsze użytkowanie domu oraz wygląd elewacji, a także pozwala zapobiegać pojawianiu się uszkodzeń podczas eksploatacji.

Ważne reguły obowiązujące przy wykonywaniu BSO

 1. Zaprawa klejąco-szpachlowa, zbrojona tkaniną z włókna szklanego, wykończona cienkowarstwowym tynkiem nawierzchniowym musi wykazywać odpowiednio wysoką wytrzymałość na uderzenie i przebicie.
 2. W strefie przyziemia, do wysokości 2 m nad poziomem terenu oraz w pozostałych strefach o podwyższonym ryzyku wystąpienia uszkodzeń mechanicznych zalecane jest stosowanie warstwy zbrojonej o zwiększonej odporności.
 3. Dodatkowe zabezpieczenie elewacji możliwe jest poprzez zastosowanie farb silikonowych bądź farb na bazie dyspersji organicznych o podwyższonej przyczepności, odporności na szorowanie oraz obniżonej nasiąkliwości.
 4. Właściwe mocowanie płyt izolacyjnych, a także należyte wykonanie warstwy zbrojonej, szczególnie w miejscach narażonych na powstawanie naprężeń (np. w narożnikach okien i drzwi), zapobiega powstawaniu rys i pęknięć w narożach otworów w elewacji.
 5. Analiza stanu naprężeń podłoża, wybór właściwych materiałów izolacyjnych oraz materiałów warstwy zbrojeniowej i ich prawidłowe zamocowanie oraz zachowanie odpowiednich zakładów tkaniny zbrojącej zapobiega pojawianiu się rys o różnym układzie na powierzchni tynku.
 6. Odporność systemu ociepleń na uszkodzenia mechaniczne zależy w dużym stopniu od warstwy zbrojonej, gdyż to ona zapewnia odporność na działanie sił udarowych (np. udzerzenie) oraz przeciwdziała skutkom naprężeń termicznych na styku z wyprawą tynkarską. Ale będzie ona spełniała swoją rolę tylko wtedy, jeżeli zostanie wykonana zgodnie z zaleceniami producenta. Siatka zbrojąca powinna być całkowicie zatopiona w zaprawie w połowie grubości warstwy i tworzyć warstwę ciągłą z kilkunastocentymetrowymi zakładkami w miejscahc łączeń. Ułożenie siatki zbrojącej pod wyprawą tynkarską spowoduje pojawienie się w krótkim czasie rys na powierzchni elewacji. Jest to również przyczyną osłabienia samego materiału termoizolacyjnego i negatywnie wpływa na trwałość wyprawy tynkarskiej.

Trwałość i uroda elewacji domu

Dobór kolorystyki elewacji, a co za tym idzie odpowiednich farb i zapraw tynkarskich, to bardzo istotna kwestia, zwłaszcza w perspektywie długoletniego użytkowania. Zmiany koloru, które pojawiają się na elewacji są efektem naturalnego procesu odbarwiania farb i tynków głównie na skutek promieniowania UV. Przy doborze kolorystyki należy ograniczyć paletę barw zapraw tynkarskich oraz farb elewacyjnych. Pozwoli to uniknąć w przyszłości nadmiernego nagrzewania się powierzchni, a w konsekwencji pękania wyprawy tynkarskiej.

Warto wiedzieć: Jak sprawdzić jakość farby elewacyjnej. Robimy test kropli 

Na silnie nasłonecznionych elewacjach nie należy stosować kolorów o współczynniku odbicia światła rozproszonego mniejszym niż 20%, ponieważ takie powierzchnie bardzo się nagrzewają i mogą powodować uszodzenia tynku. W przypadku dużego nasłonecznienia należy unikać również stosowania tynków kolorowanych pigmentami organicznymi, ponieważ mają one tendencje do blaknięcia w wyniku działania promieniowania UV. 

Jeśli chcemy mieć elewację w bardziej nasyconych kolorach, to powinniśmy zdecydować się na tynki akrylowe lub silikonowe zamiast cementowych czy silikatowych. Można również użyć tynku białego, a następnie go pomalować.

Na powierzchni elewacji występują odpowiednie warunki do rozwoju życia biologicznego. Dlatego przy wyborze farb i tynków warto sprawdzić, czy w ich składzie znajdują się substancje o czynnym działaniu biocydowym. Nie należy też zapomnieć o systematycznej dbałości o czystość elewacji, czyli usuwaniu kurzu, sadzy, zarodników glonów i grzybów.

Jedną z głównych funkcji, jaką pełnią tynki w bezspoinowym systemie ociepleń, jest ochrona ściany zewnętrznej przed destrukcyjnym wpływem czynników otoczenia. Nawet niewielkie uszkodzenie wyprawy tynkarskiej może w znacznym stopniu osłabić odporność systemu ociepleń na oddziaływanie środowiska i przyspieszyć proces destrukcji. Spełnienie tej funkcji wymaga od nich odporności na działanie czynników zewnętrznych, takich jak: temperatura i jej zmiany, wilgoć, wiatr, promieniowanie słoneczne oraz zanieczyszczenie atmosfery. 

W wyniku zmian temperatury tynk i podłoże różnie się odkształcają, a to powoduje powstawanie naprężeń. Podobny skutek wywołają zmiany wilgotności. W procesie wysychania ściany pojawiają się skurcze, które prowadzą do zarysowania i osłabienia przyczepności tynku do podłoża. Wszelkie pęknięcia wyprawy tynkarskiej przyspieszają transport wilgoci w głąb systemu ociepleń, któremu towarzyszy migracja soli wapiennych, a następnie ich krystalizacja i ekspansja w warstwy izolacji.

Efekty ekspansywne prowadzą do erozji i ubytków masy tynkowej oraz spadku wytrzymałości. Na skutek zachodzących zjawisk pojawiają się z czasem rysy (zarówno termiczne, jak i skurczowe), odspojenia tynku i ubytki.

Zasady aplikacji farb i tynków elewacyjnych

Ich przestrzeganie jest bardzo ważnym aspektem przy wykonywaniu izolacji termicznej fasady domu. Stosowanie się do zaleceń podanych w dokumentacji technicznej, a więc m.in. przestrzeganie odpowiednich proporcji mieszania wyrobów, nanoszenie ich na suche, odpowiednio przygotowane podłoże, prowadzenie prac w warunkach i temperaturach dla nich właściwych, zachowywanie stosownych przerw technicznych – wszystko to pomaga w późniejszym uniknięciu nieestetycznych przebarwień czy wykwitów na elewacji. 

Zobacz również: Izolacja poddasza pianką poliuretanową 

Autor: Bogna Skarul
Współpraca: Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń
1komentarzy
Dodaj komentarz

Komentarze (1)

to ja jeszcze dodam od siebie a pro po wyboru materiałów do ociepleń, myślę, że przed wyborem i zakupem materiału warto poszukać więcej informacji na temat konkretnych producentów w sieci, na forach, w magazynach branżowych, skorzystać z doświadczenia znajomych i szukać produktów z rekomendacjami np ITB. pozdrawiam
Wiktorowicz, 27.10.2011, 12:50