sprzedam

  • sprzedam
  • mam do wynajęcia
  • inne
 

Handel i usługi, 416m2

Wyszków, mazowieckie, ul. Pułtuska 112

Dodano: 02-06-2017, Zaktualizowano: 14-11-2019

Źródło: prywatne, Rynek: wtórny, Powierzchnia: 416m2

Cena: 560 000 PLN

Cena za m2: 1 346 PLN

Ogłoszenie pochodzi z

[h4]Syndyk masy upadłości PPUH RAPID Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Białej Podlaskiej (sygn. akt. IX GUp 10/15) ogłasza przetarg ofertowy, pisemny, nieograniczony na wybór nabywcy:[/h4] LOKAL HANDLOWO-UŻYTKOWY – prawo do zabudowanej nieruchomości w postaci użytkowania wieczystego gruntu oraz prawa własności wzniesionego na nim budynku, położonej w Wyszkowie przy ul. Pułtuskiej 112, jednostka ewidencyjna – Wyszków, obręb 0001–Wyszków, stanowiącej zabudowaną działkę gruntu oznaczoną numerem ewidencyjnym 6405, o pow. 0,0514 ha, zabudowaną budynkiem magazynowo-produkcyjno-handlowym o pow. użytkowej 416,00 m2, który z budynkiem sąsiednim stanowi konstrukcyjnie jedną całość, dla której urządzono księgę wieczystą nr O-, w obniżonej cenie stanowiącej 70% ceny oszacowania - za cenę nie niższą niż 560 000,00 PLN (słownie: pięćset sześćdziesiąt tysięcy PLN); Oferty należy kierować, w zapieczętowanej, nieprzezroczystej kopercie o formacie nie większym niż A4, umieszczonej w drugiej nieprzezroczystej kopercie, z adnotacją: „Oferta przetargowa na zakup nieruchomości Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowo-Handlowego „RAPID” Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Białej Podlaskiej – nie otwierać” na adres: Kancelaria Syndyka PPUH RAPID w upadłości likwidacyjnej, ul. Okopowa- Lublin, w terminie do dnia 28 listopada 2019r. do godz. 15:00 przy czym liczy się data wpływu oferty.Rozpoznanie ofert nastąpi w Kancelarii Syndyka PPUH RAPID w upadłości likwidacyjnej, ul. Okopowa- Lublin, w dniu 30 listopada 2019r. godzina 10:00.Cena sprzedaży obejmuje podaną cenę minimalną  podwyższoną o kwotę podatku od towarów i usług, określoną zgodnie z obowiązującą stawką tego podatku.Z regulaminem przetargowym można zapoznać się na stronie internetowej: www.nsyndyk.plZ operatem szacunkowym stanowiącym opinię o wartości nieruchomości można zapoznać się po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z syndykiem (tel.-).

Szczegóły oferty
Budynek

Liczba pięter: 1

Lokal

Przeznaczenie: handel i usługi

Powierzchnia: 416 m2

Miejsca parkingowe

Rodzaj: na ulicy

Liczba miejsc: 1

Cena: 560 000 PLN

Cena za m2: 1 346 PLN

Ogłoszenie pochodzi z