sprzedam

  • sprzedam
  • mam do wynajęcia
  • inne
 

Inne, 3 114m2

Łódź, łódzkie, ul. Zbąszyńska

Dodano: 11-06-2019, Zaktualizowano: 11-06-2019

Źródło: prywatne, Rynek: wtórny, Powierzchnia: 3114m2

Cena: 3 891 966 PLN

Cena za m2: 1 250 PLN

Ogłoszenie pochodzi z

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU OGŁOSZENIE O PRZETARGU Syndyk masy upadłości „FEBUS AUTO” spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Łodzi, KRS-, ogłasza pisemny przetarg na sprzedaż: a) prawa własności nieruchomości zabudowanej budynkiem biurowym z częścią mieszkalną, o powierzchni użytkowej 587,42 m2, położonej w Łodzi przy ul. Zbąszyńskiej 2a, oznaczonej geodezyjnie według ewidencji gruntów w obrębieB-31 (Łódź-Bałuty) jako działki o nr 79/12 o powierzchni 0,0054 ha i nr 87/1 o powierzchni 0,1286 ha, dla której Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi prowadzi księgę wieczystą nr L-; b) prawa własności nieruchomości zabudowanej dwoma budynkami produkcyjno-magazynowymi o powierzchni użytkowej odpowiednio: 1830,10 m2 i 697,0 m2, położonej w Łodzi przy ul. Zbąszyńskiej 2, oznaczonej geodezyjnie według ewidencji gruntów w obrębie B-31 (Łódź-Bałuty) jako działki o nr 79/13 o powierzchni 0,003 ha, nr 79/14 o powierzchni 0,0008 ha, nr 81/3 o powierzchni 0,5262 ha, nr 81/5 o powierzchni 0,0041 ha dla której Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi prowadzi księgę wieczystą nr L-; c) elementów wyposażenia związanego z nieruchomością w postaci: 9 agregatów klimatyzacji, 2 pieców akumulacyjnych, systemu alarmowego, TV przemysłowej wraz z rejestratorem BCS, centrali monitoringu, systemu wentylacji elektromechanicznej, trwałej zabudowy meblowej. Przedmiot przetargu wskazany w pkt a - c podlega łącznej sprzedaży. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 331 k.c. Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi 3 164 200 zł (trzy miliony sto sześćdziesiąt cztery tysiące dwieście złotych) i jest ceną netto. Do ceny dolicza się podatek od towarów i usług (VAT) według stawki obowiązującej w chwili podpisania umowy sprzedaży, przy czym stawka obowiązująca w dniu sporządzenia niniejszych warunków wynosi 23 %. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości 316 420,00 zł (trzysta szesnaście tysięcy czterysta dwadzieścia złotych).Wadium należy wpłacić w terminie do dnia 14 sierpnia 2019 r. na rachunek bankowy masy upadłości nr[b--05.[/b]O zachowaniu terminu do wpłaty wadium decyduje data uznania rachunku masy upadłości. Oferty na piśmie należy składać w Kancelarii syndyka (Kancelaria Adwokacka adw. Bartosz Zacharek, ul. Piotrkowska 270, lok. 412, 90-361 Łódź) w terminie do dnia 14 sierpnia 2019 r. do godziny 17:00 w zamkniętej, nieprzeźroczystej kopercie, na której należy oznaczyć dane oferenta oraz nanieść oznaczenie \"Przetarg na zakup nieruchomości FEBUS AUTO”. O zachowaniu terminu do złożenia oferty decyduje data jej doręczenia do Kancelarii syndyka. Otwarcie ofert i wybór oferty odbędą się na posiedzeniu jawnym, które zostanie przeprowadzone w dniu 3 września 2019 r. o godzinie 10:00 w sali 309 w budynku Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi przy ulicy Pomorskiej 37 w Łodzi. Kryterium wyboru oferty stanowi najwyższa wysokość oferowanej ceny. Syndyk zawiera umowę sprzedaży w terminie określonym przez Sędziego-Komisarza, nie dłuższym niż cztery miesiące od dnia zatwierdzenia wyboru oferenta przez Sędziego-Komisarza. Syndyk może, aż do chwili wydania postanowienia o zatwierdzeniu wyboru oferenta, odwołać przetarg bez podawania przyczyn. Szczegółowa regulacja przetargu, jego przebiegu, wymogów dotyczących uczestników przetargu i ofert zawarta jest w „Warunkach przetargu”, które można uzyskać na piśmie bądź w formie elektronicznej w kancelarii syndyka.Syndyk udostępnia również operaty szacunkowe nieruchomości. Wszelkie czynności związane z przetargiem wykonuje syndyk Bartosz Zacharek, adres: Kancelaria Adwokacka adw. Bartosz Zacharek, tel.-,-, email: bartosz.zacharek@adwokatura.pl Bartosz Zacharek, syndyk. PEŁNA TREŚĆ OGŁOSZENIA DOSTĘPNA JEST NA STRONIE: www.lcr.com.pl/ogloszenia

Szczegóły oferty
Budynek

Liczba pięter: 3

Lokal

Przeznaczenie: inne

Powierzchnia: 3 114 m2

Piętro: 3

Cena: 3 891 966 PLN

Cena za m2: 1 250 PLN

Ogłoszenie pochodzi z