sprzedam

  • sprzedam
  • mam do wynajęcia
  • inne
 

Biuro, biurowiec, 2 036,63m2

Gdańsk, pomorskie, ul. Szara 32-33

Dodano: 27-08-2019, Zaktualizowano: 16-09-2019

Źródło: biuro nieruchomości, Rynek: wtórny, Powierzchnia: 2036,63m2

Ogłoszenie pochodzi z

LOTOS Paliwa Sp z o.o. z siedzibą w Gdańsku ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości biurowej o łącznej powierzchni użytkowej wynoszącej 2.036,63 m2, położonej w Gdańsku przy ul. Szarej 32-33, na działce o numerze ewidencyjnym nr 116/2 obręb 0704, składającej się z: •Lokalu nr 22 o powierzchni 46,41 m2 wraz z udziałem 98/10000 części w prawie własności gruntu – działka nr 116/2 o powierzchni 2.346 m2 i powierzchniach wspólnych budynku (KW nr G-), •Lokalu nr 23 o powierzchni 719,34 m2 wraz z udziałem- części w prawie własności gruntu – działka nr 116/2 o powierzchni 2.346 m2 i powierzchniach wspólnych budynku (KW nr G-), •Lokalu nr 24 o powierzchni 338,20 m2 wraz z udziałem 710/10000 części w prawie własności gruntu – działka nr 116/2 o powierzchni 2.346 m2 i powierzchniach wspólnych budynku (KW nr G-), •Lokalu nr 25 o powierzchni 311,53 m2 wraz z udziałem 654/10000 części w prawie własności gruntu – działka nr 116/2 o powierzchni 2.346 m2 i powierzchniach wspólnych budynku (KW nr G-), •Lokalu nr 26 o powierzchni 310,90 m2 wraz z udziałem 653/10000 części w prawie własności gruntu – działka nr 116/2 o powierzchni 2.346 m2 i powierzchniach wspólnych budynku (KW nr G-), •Lokalu nr 27 o powierzchni 310,25 m2 wraz z udziałem 652/10000 części w prawie własności gruntu – działka nr 116/2 o powierzchni 2.346 m2 i powierzchniach wspólnych budynku (KW nr G-), •Udziału 23/37 części w hali garażowej o powierzchni 1.244,16 m2 wraz z udziałem- części w prawie własności gruntu – działka nr 116/2 o powierzchni 2.346 m2 i powierzchniach wspólnych budynku, wraz z prawem wyłącznego korzystania z 23 miejsc parkingowych (KW nr G-). Szczegóły oferty, formularze ofertowe oraz zasady składania oferty znajdują się na Platformie Zakupowej GL S.A. w zakładce „Ogłoszenia”: https://lotos.logintrade.net/rejestracja/ogloszenia.html oraz na stronie www: http://www.lotos.pl/lotos_paliwa/sprzedaz_nieruchomosci Oferty zakupu należy składać w wersji papierowej na adres: LOTOS Paliwa Sp. z o.o., ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk, z dopiskiem „Oferta nieruchomość Szara. Nie otwierać przed 30.09.2019 r. godz. 12:30” oraz w wersji elektronicznej na adres oferty.szara@lotospaliwa.pl w terminie do dnia 30.09.2019 r. godz. 12:00. LOTOS Paliwa Sp. z o.o. nie przewiduje publicznego otwarcia ofert. Postępowanie odbędzie się w dwóch etapach. Oferenci zakwalifikowani do drugiego etapu będą zobowiązani do wpłaty kaucji w wysokości 495.000,00 PLN. LOTOS Paliwa Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania nabywcy Nieruchomości, prawo wyboru jednego lub kilku oferentów, z którymi podejmie negocjacje, odstąpienia od negocjacji bez podania przyczyn oraz przedłużenia terminu składania ofert.

Szczegóły oferty
Budynek

Typ budynku: biurowiec

Lokal

Przeznaczenie: biuro

Powierzchnia: 2 036,63 m2

Ogłoszenie pochodzi z