sprzedam

  • sprzedam
  • mam do wynajęcia
  • inne
 

Handel i usługi, 1 000m2

Biała Podlaska, lubelskie, ul. Jana III Sobieskiego

Dodano: 06-06-2017, Zaktualizowano: 11-06-2019

Źródło: prywatne, Rynek: wtórny, Powierzchnia: 1000m2

Cena: 2 480 000 PLN

Cena za m2: 2 480 PLN

Ogłoszenie pochodzi z

Syndyk masy upadłości PPUH RAPID Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Białej Podlaskiej (sygn. akt. IX GUp 10/15) ogłasza przetarg ofertowy, pisemny, nieograniczony na wybór nabywcy: LOKAL HANDLOWO-UŻYTKOWY – prawo do zabudowanej nieruchomości położonej w Białej Podlaskiej przy ul. Jana III Sobieskiego 22, jednostka ewidencyjna – Biała Podlaska, obręb – 0001, stanowiącej zabudowaną działkę gruntu oznaczoną numerem ewidencyjnym 356/2, o pow. 0,1679 ha, zabudowana budynkiem handlowo-usługowym, o pow. użytkowej 1 000,42 m2, dla której urządzono księgę wieczystą numer L-, w obniżonej cenie stanowiącej 80% ceny oszacowania - za cenę nie niższą niż- PLN (słownie: dwa miliony czterysta osiemdziesiąt tysięcy PLN) Oferty należy kierować, w zapieczętowanej, nieprzezroczystej kopercie o formacie nie większym niż A4, umieszczonej w drugiej nieprzezroczystej kopercie, z adnotacją: „” na adres: Kancelaria Syndyka PPUH RAPID w upadłości likwidacyjnej, ul. Okopowa- Lublin, w terminie do dnia 27 maja 2019r. do godz. 15:00 przy czym liczy się data wpływu oferty.Rozpoznanie ofert nastąpi w Kancelarii Syndyka PPUH RAPID w upadłości likwidacyjnej, ul. Okopowa- Lublin, w dniu 29 maja 2019r. godzina 10:00.Z regulaminem przetargowym można zapoznać się na stronie internetowej: www.nsyndyk.pl.Cena sprzedaży obejmuje podaną cenę minimalną  podwyższoną o kwotę podatku od towarów i usług, określoną zgodnie z obowiązującą stawką tego podatku.Z operatem szacunkowym stanowiącym opinię o wartości nieruchomości można zapoznać się po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z syndykiem (tel.-).

Szczegóły oferty
Budynek

Liczba pięter: 1

Lokal

Przeznaczenie: handel i usługi

Powierzchnia: 1 000 m2

Miejsca parkingowe

Rodzaj: na ulicy

Liczba miejsc: 11

Cena: 2 480 000 PLN

Cena za m2: 2 480 PLN

Ogłoszenie pochodzi z