sprzedam

  • sprzedam
  • mam do wynajęcia
  • inne
 

Garaż Warszawa, ul. Skarbka z Gór 1 202 zł/m2

Warszawa, mazowieckie, ul. Skarbka z Gór

Dodano: 26-03-2020, Zaktualizowano: 26-03-2020

Źródło: prywatne, Rynek: wtórny, Powierzchnia: 7,49m2

Cena: 9 000 PLN

Cena za m2: 1 202 PLN

Ogłoszenie pochodzi z

Syndyk Masy Upadłości Anny Kupis zaprasza do udziału w przetargu na nabycie nieruchomości 1.  Przedmiotem przetargu jest prawo własności nieruchomości naziemnego miejsca parkingowego nr 67 wyodrębnionego w ramach udziału w wysokości 1/395 w prawie własności działek oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki o numerach 43/9, 43/11, 43/12, 43/13, 43/14, 43/16, 43/21, 44/15, 44/16, w obrębie ewidencyjnym 4-16-36- położonej w Warszawie przy ul. Skarbka z Gór 128, o powierzchni 7,486 m2, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa w Warszawie IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW WA3M/00336504/5.2.  Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi 9.000,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy złotych 00/100 groszy).3.  Oferty należy składać do dnia 30 kwietnia 2020 r. (włącznie) na adres Syndyka: SiW Doradcy Restrukturyzacyjni Sp. z o.o.), ul. Grzybowska 4 lok U7-A, 00-131 Warszawa. Decydująca jest data wpływu oferty do Syndyka. Oferta, która wpłynęła do Syndyka po terminie, nie będzie rozpatrywana.4.  Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w biurze Syndyka: SiW Doradcy Restrukturyzacyjni Sp. z o.o.), ul. Grzybowska 4 lok U7-A, 00-131 Warszawa, w dniu 30 kwietnia 2020r.5.  Szczegółowe informacje dotyczące przetargu i jego warunków, w tym w szczególności dotyczące przedmiotu przetargu, wymagań dotyczących treści złożonych ofert oraz trybu procedowania w zakresie złożonych ofert, określone zostały w REGULAMINIE SPRZEDAŻY W DRODZE PRZETARGU Z WOLNEJ RĘKI znajdującym się do wglądu w biurze Syndyka SiW Doradcy Restrukturyzacyjni Sp. z o.o.), ul. Grzybowska 4 lok U7-A, 00-131 Warszawa, oraz na stronie syndyka http://doradcyrestrukturyzacyjni.biz/.6.  Dodatkowe informacje odnośnie do przetargu uzyskać można w Biurze Syndyka pod adresem ul. Grzybowska 4 lok U7-A, 00-131 Warszawa, tel. 570 956 564, e-mail d.maszczyk@siw.pl.7. Dodatkowa informacja - jest to naziemne miejsce parkingowe, nie ma wiaty (wybór konstrukcji wymagany przez stronę).

Szczegóły oferty

Cena: 9 000 PLN

Cena za m2: 1 202 PLN

Ogłoszenie pochodzi z