sprzedam

  • sprzedam
  • mam do wynajęcia
  • inne
 

Działka inwestycyjna, 4 694m2

Grójec, mazowieckie

Dodano: 06-06-2017, Zaktualizowano: 12-08-2019

Źródło: prywatne, Rynek: wtórny, Powierzchnia: 4694m2

Cena: 506 100 PLN

Cena za m2: 108 PLN

Ogłoszenie pochodzi z

Syndyk masy upadłości PPUH RAPID Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Białej Podlaskiej (sygn. akt. IX GUp 10/15) ogłasza przetarg ofertowy, pisemny, nieograniczony na wybór nabywcy: DZIAŁKA INWESTYCYJNA – nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona w Grójcu, jednostka ewidencyjna – Grójec, obręb 0001–Grójec Miasto, stanowiąca działkę gruntu oznaczoną numerem ewidencyjnym 208/6, o pow. 0,4694 ha, dla której urządzono księgę wieczystą nr R-, w obniżonej cenie stanowiącej 70% ceny oszacowania - za cenę nie niższą niż 506 100,00 PLN (słownie: pięćset sześć tysięcy sto PLN); Oferty należy kierować, w zapieczętowanej, nieprzezroczystej kopercie o formacie nie większym niż A4, umieszczonej w drugiej nieprzezroczystej kopercie, z adnotacją: „” na adres: Kancelaria Syndyka PPUH RAPID w upadłości likwidacyjnej, ul. Okopowa- Lublin, w terminie do dnia 30 lipca 2019r. do godz. 15:00 przy czym liczy się data wpływu oferty.Rozpoznanie ofert nastąpi w Kancelarii Syndyka PPUH RAPID w upadłości likwidacyjnej, ul. Okopowa- Lublin, w dniu 31 lipca 2019r. godzina 10:00.Z regulaminem przetargowym można zapoznać się na stronie internetowej: www.nsyndyk.pl.Cena sprzedaży obejmuje podaną cenę minimalną  podwyższoną o kwotę podatku od towarów i usług, określoną zgodnie z obowiązującą stawką tego podatku.Z operatem szacunkowym stanowiącym opinię o wartości nieruchomości można zapoznać się po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z syndykiem (tel.-).

Szczegóły oferty
Działka

Rodzaj działki: inwestycyjna

Powierzchnia: 4 694 m2

Cena: 506 100 PLN

Cena za m2: 108 PLN

Ogłoszenie pochodzi z